Bezpośredni dostęp do głównej nawigacji (Wciśnij klawisz Enter)
Dostęp do zawartości strony (kliknąć na "Wejście")
Bezpośredni dostęp do wykazu innych stron (Wciśnij klawisz Enter)
Logo grupy S&D

Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów

 

Grupa S&D opowiada się za integracyjnym społeczeństwem europejskim, opartym na zasadach wolności, równości, solidarności, sprawiedliwości i różnorodności. Nasi eurodeputowani są zaangażowani w walkę o sprawiedliwość społeczną, miejsca pracy, wzrost gospodarczy, prawa konsumentów, zrównoważony rozwój, reformę rynków finansowych i prawa człowieka, w celu stworzenia silniejszej i bardziej demokratycznej Europy oraz lepszej przyszłości dla wszystkich. W dzisiejszych, kryzysowych czasach, priorytetem Grupy S&D jest walka z bezrobociem i sprawienie, aby nasze społeczeństwa i rynki stały się bardziej sprawiedliwe. Chcemy przywrócić zaufanie ludzi do UE i dać im nadzieję na przyszłość. Tymi zasadami kierujemy się w naszej codziennej pracy w Parlamencie Europejskim i poza nim.

 
Gianni Pittella
Przewodniczący
Włochy
 

Gianni Pittella urodził się 19 grudnia 1958 r. w Laurii we Włoszech. Ukończył studia na kierunku medycyny i chirurgii. W wieku 21 lat został wybrany do rady miejskiej w Laurii, a w 1996 r. został wybrany do włoskiego parlamentu. Od 1999 r. eurodeputowany. Od 2009 -2014 r. pierwszy wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, w czerwcu 2014 r. został pełniącym obowiązki przewodniczącego PE. W lipcu 2014 r. wybrany na przewodniczącego Grupy S&D. Gianni Pittella jest żonaty i ma dwoje dzieci, autor kilku książek na temat przyszłości Europy.

 
Evelyne GEBHARDT
S&D Niemcy
 
 
Kerstin WESTPHAL
S&D Niemcy
 
 
Hugues BAYET
S&D Belgia
 
 
 
 
Peter SIMON
S&D Niemcy
 
 
Petra KAMMEREVERT
S&D Niemcy
 
 
Iris HOFFMANN
S&D Niemcy
 
 
Pina PICIERNO
S&D Włochy
 
 
Elena GENTILE
S&D Włochy
 
 
Jens GEIER
S&D Niemcy
 
 
 
 
Norbert NEUSER
S&D Niemcy
 
 
Bernd LANGE
S&D Niemcy
 
 
Ismail ERTUG
S&D Niemcy
 
 
Susanne MELIOR
S&D Niemcy
 
 
Arne LIETZ
S&D Niemcy
 
 
Soraya POST
S&D Szwecja
 
 
Knut FLECKENSTEIN
S&D Niemcy
 
 
Martin SCHULZ
S&D Niemcy
 
 
Maria NOICHL
S&D Niemcy
 
 
Joachim SCHUSTER
S&D Niemcy
 
 
Eugen FREUND
S&D Austria
 
 
Paul TANG
S&D Holandia
 
 
Caterina CHINNICI
S&D Włochy
 
 
Agnes JONGERIUS
S&D Holandia
 
 
Renato SORU
S&D Włochy
 
 
Vladimír MAŇKA
S&D Słowacja
 
 
Nicola CAPUTO
S&D Włochy
 
 
Massimo PAOLUCCI
S&D Włochy
 
 
Georgi PIRINSKI
S&D Bułgaria
 
 
 
 
Sergei STANISHEV
S&D Bułgaria
 
 
Momchil NEKOV
S&D Bułgaria
 
 
Victor NEGRESCU
S&D Rumunia
 
 
 
 
Simona BONAFÈ
S&D Włochy
 
 
David MARTIN
S&D Wielka Brytania
 
 
Flavio ZANONATO
S&D Włochy
 
 
Kashetu KYENGE
S&D Włochy
 
 
 
 
Nessa CHILDERS
S&D Irlandia
 
 
Isabella DE MONTE
S&D Włochy
 
 
Elly SCHLEIN
S&D Włochy
 
 
Martina WERNER
S&D Niemcy
 
 
 
 
Andrea COZZOLINO
S&D Włochy
 
 
Enrico GASBARRA
S&D Włochy
 
 
Roberto GUALTIERI
S&D Włochy
 
 
Glenis WILLMOTT
S&D Wielka Brytania
 
 
Soledad CABEZÓN RUIZ
S&D Hiszpania
 
 
 
 
Javi LÓPEZ
S&D Hiszpania
 
 
Nicola DANTI
S&D Włochy
 
 
Vincent PEILLON
S&D Francja
 
 
José BLANCO LÓPEZ
S&D Hiszpania
 
 
 
 
Jonás FERNÁNDEZ
S&D Hiszpania
 
 
Paolo DE CASTRO
S&D Włochy
 
 
Dietmar KÖSTER
S&D Niemcy
 
 
 
 
Constanze KREHL
S&D Niemcy
 
 
 
 
Maria ARENA
S&D Belgia
 
 
Eric ANDRIEU
S&D Francja
 
 
 
 
Kati PIRI
S&D Holandia
 
 
Janusz ZEMKE
S&D Polska
 
 
Marc TARABELLA
S&D Belgia
 
 
Paul BRANNEN
S&D Wielka Brytania
 
 
Seb DANCE
S&D Wielka Brytania
 
 
Jude KIRTON-DARLING
S&D Wielka Brytania
 
 
Siôn SIMON
S&D Wielka Brytania
 
 
Lucy ANDERSON
S&D Wielka Brytania
 
 
Edouard MARTIN
S&D Francja
 
 
Clare MOODY
S&D Wielka Brytania
 
 
Gianni PITTELLA
S&D Włochy
 
 
Jörg LEICHTFRIED
S&D Austria
 
 
Anneliese DODDS
S&D Wielka Brytania
 
 
 
 
Miriam DALLI
S&D Malta
 
 
 
 
Jeppe KOFOD
S&D Dania
 
 
Michela GIUFFRIDA
S&D Włochy
 
 
Theresa GRIFFIN
S&D Wielka Brytania
 
 
Julie WARD
S&D Wielka Brytania
 
 
Afzal KHAN
S&D Wielka Brytania
 
 
Brando BENIFEI
S&D Włochy
 
 
Jytte GUTELAND
S&D Szwecja
 
 
Gabriele PREUSS
S&D Niemcy
 
 
Krystyna ŁYBACKA
S&D Polska
 
 
Jutta STEINRUCK
S&D Niemcy
 
 
Biljana BORZAN
S&D Chorwacja
 
 
Udo BULLMANN
S&D Niemcy
 
 
István UJHELYI
S&D Węgry
 
 
Patrizia TOIA
S&D Włochy
 
 
Tonino PICULA
S&D Chorwacja
 
 
Iliana IOTOVA
S&D Bułgaria
 
 
Richard CORBETT
S&D Wielka Brytania
 
 
Richard HOWITT
S&D Wielka Brytania
 
 
 
 
Emilian PAVEL
S&D Rumunia
 
 
Mercedes BRESSO
S&D Włochy
 
 
Neena GILL
S&D Wielka Brytania
 
 
Jo LEINEN
S&D Niemcy
 
 
Viorica DĂNCILĂ
S&D Rumunia
 
 
Ioan Mircea PAŞCU
S&D Rumunia
 
 
Csaba MOLNÁR
S&D Węgry
 
 
Victor BOŞTINARU
S&D Rumunia
 
 
 
 
 
 
Linda McAVAN
S&D Wielka Brytania
 
 
 
 
Mary HONEYBALL
S&D Wielka Brytania
 
 
 
 
Claude MORAES
S&D Wielka Brytania
 
 
Ana GOMES
S&D Portugalia
 
 
Francisco ASSIS
S&D Portugalia
 
 
Elisa FERREIRA
S&D Portugalia
 
 
 
 
Evelyn REGNER
S&D Austria
 
 
Ulrike RODUST
S&D Niemcy
 
 
Pavel POC
S&D Republika Czeska
 
 
Pervenche BERÈS
S&D Francja
 
 
 
 
 
 
Jan KELLER
S&D Republika Czeska
 
 
Olga SEHNALOVÁ
S&D Republika Czeska
 
 
Inés AYALA SENDER
S&D Hiszpania
 
 
Jean-Paul DENANOT
S&D Francja
 
 
Iratxe GARCÍA PÉREZ
S&D Hiszpania
 
 
Marju LAURISTIN
S&D Estonia
 
 
Karin KADENBACH
S&D Austria
 
 
Miroslav POCHE
S&D Republika Czeska
 
 
Tibor SZANYI
S&D Węgry
 
 
Elena VALENCIANO
S&D Hiszpania
 
 
Andi CRISTEA
S&D Rumunia
 
 
Tanja FAJON
S&D Słowenia
 
 
Josef WEIDENHOLZER
S&D Austria
 
 
Alfred SANT
S&D Malta
 
 
Virginie ROZIÈRE
S&D Francja
 
 
Mady DELVAUX
S&D Luksemburg
 
 
 
 
Daniele VIOTTI
S&D Włochy
 
 
Luigi MORGANO
S&D Włochy
 
 
Jens NILSSON
S&D Szwecja
 
 
Sorin MOISĂ
S&D Rumunia
 
 
Liisa JAAKONSAARI
S&D Finlandia
 
 
Damian DRĂGHICI
S&D Rumunia
 
 
Matthias GROOTE
S&D Niemcy
 
 
Renata BRIANO
S&D Włochy
 
 
Dan NICA
S&D Rumunia
 
 
 
 
 
 
Maria GRAPINI
S&D Rumunia
 
 
 
 
Derek VAUGHAN
S&D Wielka Brytania
 
 
Olle LUDVIGSSON
S&D Szwecja
 
 
Laurenţiu REBEGA
S&D Rumunia
 
 
Claudia TAPARDEL
S&D Rumunia
 
 
Marita ULVSKOG
S&D Szwecja
 
 
Silvia COSTA
S&D Włochy
 
 
Ricardo SERRÃO SANTOS
S&D Portugalia
 
 
Anna HEDH
S&D Szwecja
 
 
Maria João RODRIGUES
S&D Portugalia
 
 
Carlos ZORRINHO
S&D Portugalia
 
 
Isabelle THOMAS
S&D Francja
 
 
Boris ZALA
S&D Słowacja
 
 
Adam GIEREK
S&D Polska
 
 
Birgit SIPPEL
S&D Niemcy
 
 
Guillaume BALAS
S&D Francja
 
 
Pedro SILVA PEREIRA
S&D Portugalia
 
 
Andrejs MAMIKINS
S&D Łotwa
 
 
Liliana RODRIGUES
S&D Portugalia
 
 
Eva KAILI
S&D Grecja
 
 
Sylvie GUILLAUME
S&D Francja
 
 
Marlene MIZZI
S&D Malta
 
 
Monika SMOLKOVÁ
S&D Słowacja
 
 
Nikos ANDROULAKIS
S&D Grecja
 
 
Damiano ZOFFOLI
S&D Włochy
 
 
 
 
Ole CHRISTENSEN
S&D Dania
 
 
Emmanuel MAUREL
S&D Francja
 
 
 
 
Miltiadis KYRKOS
S&D Grecja
 
 
Gilles PARGNEAUX
S&D Francja
 
 
 
 
Catherine STIHLER
S&D Wielka Brytania