Accesso directo à navegação principal (Premir "enter")
Acesso aos conteúdos da página (clicar sobre "Entrar")
Accesso directo a lista de outros sítios Web (Premir "enter")

Nos Estados-Membros : Polónia

 
Michał BONI
EPP Polónia
 
 
Jerzy BUZEK
EPP Polónia
 
 
Ryszard CZARNECKI
ECR Polónia
 
 
Edward CZESAK
ECR Polónia
 
 
 
 
Adam GIEREK
S&D Polónia
 
 
Beata GOSIEWSKA
ECR Polónia
 
 
 
 
Andrzej GRZYB
EPP Polónia
 
 
Krzysztof HETMAN
EPP Polónia
 
 
Danuta Maria HÜBNER
EPP Polónia
 
 
 
 
 
 
Danuta JAZŁOWIECKA
EPP Polónia
 
 
Marek JUREK
ECR Polónia
 
 
Jarosław KALINOWSKI
EPP Polónia
 
 
Karol KARSKI
ECR Polónia
 
 
 
 
 
 
 
 
Barbara KUDRYCKA
EPP Polónia
 
 
Zbigniew KUŹMIUK
ECR Polónia
 
 
 
 
Janusz LEWANDOWSKI
EPP Polónia
 
 
Bogusław LIBERADZKI
S&D Polónia
 
 
Krystyna ŁYBACKA
S&D Polónia
 
 
Michał MARUSIK
ENF Polónia
 
 
Jan OLBRYCHT
EPP Polónia
 
 
Stanisław OŻÓG
ECR Polónia
 
 
Bolesław G. PIECHA
ECR Polónia
 
 
Mirosław PIOTROWSKI
ECR Polónia
 
 
Julia PITERA
EPP Polónia
 
 
Marek PLURA
EPP Polónia
 
 
Tomasz Piotr PORĘBA
ECR Polónia
 
 
Dariusz ROSATI
EPP Polónia
 
 
Jacek SARYUSZ-WOLSKI
EPP Polónia
 
 
 
 
Adam SZEJNFELD
EPP Polónia
 
 
 
 
Jarosław WAŁĘSA
EPP Polónia
 
 
Bogdan Brunon WENTA
EPP Polónia
 
 
Jadwiga WIŚNIEWSKA
ECR Polónia
 
 
Janusz WOJCIECHOWSKI
ECR Polónia
 
 
 
 
Janusz ZEMKE
S&D Polónia
 
 
Kosma ZŁOTOWSKI
ECR Polónia
 
 
Stanisław ŻÓŁTEK
ENF Polónia
 
 
Tadeusz ZWIEFKA
EPP Polónia
 
 
 
Wybory Europejskie 25 maja 2014