Priamy prístup na hlavné prehľadávanie (stlačte Enter)
Prístup k obsahu stránky (stlačiť Enter)
Priamy prístup na zoznam ďalších webových stránok (stlačte Enter)

Predsedníctvo

Európsky parlament: ako sa volí…
 1. Predsedníctvo
  1. 1 predseda
  2. 14 podpredsedovia
  3. Kvestori
  • Zvolení za použitia jedného hlasovacieho lístka 
  • členovia s poradným hlasom 
  Úlohy
  Predsedníctvo rozhoduje o finančných, organizačných a administratívnych záležitostiach týkajúcich sa poslancov a vnútornej organizácie Parlamentu.
  • Zdroj: Rokovací poriadok Európskeho parlamentu