Priamy prístup na hlavné prehľadávanie (stlačte Enter)
Prístup k obsahu stránky (stlačiť Enter)
Priamy prístup na zoznam ďalších webových stránok (stlačte Enter)

Politické skupiny

Európsky parlament: ako sa volí…
 1. Politické skupiny

  Poslanci Európskeho parlamentu sa združujú do politických skupín na základe svojej politickej príslušnosti, nie na základe národnosti.

  Každá skupina ma svojho predsedu, podpredsedov a sekretariát.

  Každá skupina
  • pozostáva z minimálne 25 poslancov
  • ktorí boli zvolení aspoň v jednej štvrtine členských štátov

  Nezaradení poslanci: poslanci, ktorí nie sú členmi žiadnej politickej skupiny

  Konferencia predsedov
  Skladá sa z predsedu Parlamentu a predsedov politických skupín.
  V Konferencii predsedov sa schádzajú predseda parlamentu spoločne s predsedami politických skupín. Toto kľúčové fórum určuje politické smerovanie Parlamentu, rozhoduje o jeho prioritách a pripravuje program plenárneho zasadania. Okrem toho rozhoduje o zložení a právomociach parlamentných výborov a delegácií.

V Európskom parlamente existuje v súčasnosti 7 politických skupín. Tak, ako v každom inom zákonodarnom zhromaždení, politické skupiny zohrávajú dôležitú úlohu pri ovplyvňovaní rozhodnutí, ktoré Parlament prijíma. V Európskom parlamente sa poslanci na rozdiel od iných parlamentov nezoskupujú podľa národnosti, ale podľa politickej príslušnosti.


Pred každým hlasovaním na plenárnej schôdzi politické skupiny preskúmajú správy parlamentných výborov a predkladajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Žiadna politická skupina Európskeho parlamentu nedosahuje väčšinu. Ak teda chce, aby jej pripomienky prešli, musí sa snažiť získať podporu ostatných skupín. Pozícia politickej skupiny je prijatá po dohode v rámci skupiny, žiadny člen skupiny nesmie prijať povinný hlasovací mandát.