Priamy prístup na hlavné prehľadávanie (stlačte Enter)
Prístup k obsahu stránky (stlačiť Enter)
Priamy prístup na zoznam ďalších webových stránok (stlačte Enter)
ALDE_EN.jpg

Aliancia liberálov a demokratov za Európu

 

Chceme silnejšiu a stabilnejšiu Európsku úniu, ktorá bude disponovať prostriedkami na riešenie problémov občanov Európy týkajúcich sa zložitých otázok, ktoré členské štáty nevedia vyriešiť samy. EÚ musí dokončiť svoj vnútorný trh s energiou a digitálnymi službami a zároveň využiť kapitálové trhy na pomoc s financovaním novej infraštruktúry, vďaka ktorej sa v nadchádzajúcich rokoch posilní naše hospodárstvo a vytvoria sa nové a udržateľné pracovné miesta. Európa nesmie zabúdať ani na svoje hodnoty a musí presadzovať dodržiavanie základných práv na slobodu, rovnosť a nediskrimináciu. EÚ musí taktiež prejsť inštitucionálnymi zmenami, ktorými sa odstráni plytvanie a zabezpečí sa jej efektívnejšie fungovanie.

 
Guy Verhofstadt
Predseda
Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu Belgicko
 

Guy Verhofstadt sa narodil v roku 1953 a vyštudoval právo v Ghente. V minulosti zastával niekoľko vysokých pozícií v belgickej politike vrátane funkcií poslanca v Poslaneckej snemovni, podpredsedu vlády, ministra rozpočtu a senátora. V júli 1999 sa stal belgickým premiérom a a počas ďalších 10 rokov viedol tri rôzne vlády. Guy Verhofstadt bol zvolený za poslanca EP v júni 2009 a odvtedy je lídrom skupiny ALDE. Je ženatý a má dve deti.

 
Petr JEŽEK
ALDE Česko
 
 
Pavel TELIČKA
ALDE Česko
 
 
Marit PAULSEN
ALDE Švédsko
 
 
Enrique CALVET CHAMBON
ALDE Španielsko
 
 
Martina DLABAJOVÁ
ALDE Česko
 
 
Javier NART
ALDE Španielsko
 
 
Dita CHARANZOVÁ
ALDE Česko
 
 
Nathalie GRIESBECK
ALDE Francúzsko
 
 
Iskra MIHAYLOVA
ALDE Bulharsko
 
 
Hilde VAUTMANS
ALDE Belgicko
 
 
Cora van NIEUWENHUIZEN
ALDE Holandsko
 
 
Matthijs van MILTENBURG
ALDE Holandsko
 
 
Nedzhmi ALI
ALDE Bulharsko
 
 
Ulrike MÜLLER
ALDE Nemecko
 
 
Filiz HYUSMENOVA
ALDE Bulharsko
 
 
Jean-Marie CAVADA
ALDE Francúzsko
 
 
Gérard DEPREZ
ALDE Belgicko
 
 
Jozo RADOŠ
ALDE Chorvátsko
 
 
Gesine MEISSNER
ALDE Nemecko
 
 
Michael THEURER
ALDE Nemecko
 
 
 
 
Sylvie GOULARD
ALDE Francúzsko
 
 
Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ
ALDE Španielsko
 
 
 
 
Angelika MLINAR
ALDE Rakúsko
 
 
Renate WEBER
ALDE Rumunsko
 
 
Mircea DIACONU
ALDE Rumunsko
 
 
Hannu TAKKULA
ALDE Fínsko
 
 
Dominique RIQUET
ALDE Francúzsko
 
 
Robert ROCHEFORT
ALDE Francúzsko
 
 
Frédérique RIES
ALDE Belgicko
 
 
Juan Carlos GIRAUTA VIDAL
ALDE Španielsko
 
 
Ivo VAJGL
ALDE Slovinsko
 
 
 
 
Kaja KALLAS
ALDE Estónsko
 
 
Jan HUITEMA
ALDE Holandsko
 
 
Yana TOOM
ALDE Estónsko
 
 
Jens ROHDE
ALDE Dánsko
 
 
Marielle de SARNEZ
ALDE Francúzsko
 
 
Jean ARTHUIS
ALDE Francúzsko
 
 
Viktor USPASKICH
ALDE Litva
 
 
Paavo VÄYRYNEN
ALDE Fínsko
 
 
 
 
Izaskun BILBAO BARANDICA
ALDE Španielsko
 
 
Marian HARKIN
ALDE Írsko
 
 
Sophia in 't VELD
ALDE Holandsko
 
 
Cecilia WIKSTRÖM
ALDE Švédsko
 
 
Urmas PAET
ALDE Estónsko
 
 
Nils TORVALDS
ALDE Fínsko
 
 
 
 
Louis MICHEL
ALDE Belgicko
 
 
António MARINHO E PINTO
ALDE Portugalsko
 
 
 
 
Philippe DE BACKER
ALDE Belgicko
 
 
Gerben-Jan GERBRANDY
ALDE Holandsko
 
 
José Inácio FARIA
ALDE Portugalsko
 
 
Ramon TREMOSA i BALCELLS
ALDE Španielsko
 
 
Iveta GRIGULE
ALDE Lotyšsko
 
 
 
 
Ilhan KYUCHYUK
ALDE Bulharsko
 
 
Guy VERHOFSTADT
ALDE Belgicko
 
 
Fredrick FEDERLEY
ALDE Švédsko
 
 
Catherine BEARDER
ALDE Spojené kráľovstvo
 
 
Ivan JAKOVČIĆ
ALDE Chorvátsko
 
 
Norica NICOLAI
ALDE Rumunsko
 
 
Marietje SCHAAKE
ALDE Holandsko
 
 
 
 
Charles GOERENS
ALDE Luxembursko
 
 
Ulla TØRNÆS
ALDE Dánsko
 
 
Antanas GUOGA
ALDE Litva