Priamy prístup na hlavné prehľadávanie (stlačte Enter)
Prístup k obsahu stránky (stlačiť Enter)
Priamy prístup na zoznam ďalších webových stránok (stlačte Enter)
ECR_EN.jpg

Európski konzervatívci a reformisti

 

Skupina Európskych konzervatívcov a reformistov vznikla v roku 2009 s cieľom zreteľne formulovať realistický európsky program pre Európsku úniu. ECR verí, že EÚ má svoju úlohu v 21. storočí, no mala by sa zameriavať na zabezpečovanie spolupráce medzi jej členskými štátmi a na nachádzanie praktických riešení problémov a výziev, ktoré prináša prvá polovica 21. storočia, a nie ktoré priniesli 50. roky 20. storočia.
ECR sa domnieva, že je najvyšší čas zmeniť smerovanie EÚ a zabezpečiť jej opätovné fungovanie, a to z hľadiska hospodárstva, ako aj jej fungovania pre ľudí. ECR tvorí 70 poslancov z 15 krajín EÚ, čím v súčasnosti predstavuje tretiu najväčšiu skupinu v Európskom parlamente.

 
Syed Kamall
Predseda
Európski konzervatívci a reformisti Spojené kráľovstvo
 

Syed Kamall sa narodil a vyrastal v Londýne. Pred vstupom do Európskeho parlamentu pracoval ako firemný poradca v oblasti marketingu, strategického manažmentu a vzťahov s verejnosťou a viedol personálnu agentúru.
V roku 2005 sa stal poslancom EP za Londýn. Pôsobil vo výboroch pre hospodárske a menové veci, právne veci a medzinárodný obchod.
Pracuje tiež na vytvorení projektu v oblasti mikrofinancovania založenom na davovom financovaní (crowdfundingu) pôžičiek pre podnikateľov v chudobnejších oblastiach Spojeného kráľovstva podľa vzoru neziskovej organizácie Kiva.org.
Syed Kamall bol v roku 2013 zvolený za lídra konzervatívcov v EP a v júni 2014 sa stal predsedom skupiny ECR.

 
 
 
Timothy KIRKHOPE
ECR Spojené kráľovstvo
 
 
Charles TANNOCK
ECR Spojené kráľovstvo
 
 
Jussi HALLA-AHO
ECR Fínsko
 
 
Ruža TOMAŠIĆ
ECR Chorvátsko
 
 
Geoffrey VAN ORDEN
ECR Spojené kráľovstvo
 
 
 
 
Syed KAMALL
ECR Spojené kráľovstvo
 
 
Bas BELDER
ECR Holandsko
 
 
Arne GERICKE
ECR Nemecko
 
 
Brian CROWLEY
ECR Írsko
 
 
 
 
Beatrix von STORCH
ECR Nemecko
 
 
Bernd KÖLMEL
ECR Nemecko
 
 
Joachim STARBATTY
ECR Nemecko
 
 
Ulrike TREBESIUS
ECR Nemecko
 
 
Daniel DALTON
ECR Spojené kráľovstvo
 
 
Marcus PRETZELL
ECR Nemecko
 
 
Bernd LUCKE
ECR Nemecko
 
 
Hans-Olaf HENKEL
ECR Nemecko
 
 
Andrew LEWER
ECR Spojené kráľovstvo
 
 
Anthea McINTYRE
ECR Spojené kráľovstvo
 
 
Mark DEMESMAEKER
ECR Belgicko
 
 
Raffaele FITTO
ECR Taliansko
 
 
 
 
Beata GOSIEWSKA
ECR Poľsko
 
 
Jana ŽITŇANSKÁ
ECR Slovensko
 
 
Notis MARIAS
ECR Grécko
 
 
Richard SULÍK
ECR Slovensko
 
 
Stanisław OŻÓG
ECR Poľsko
 
 
Branislav ŠKRIPEK
ECR Slovensko
 
 
Zbigniew KUŹMIUK
ECR Poľsko
 
 
Amjad BASHIR
ECR Spojené kráľovstvo
 
 
Sander LOONES
ECR Belgicko
 
 
Kay SWINBURNE
ECR Spojené kráľovstvo
 
 
Anneleen VAN BOSSUYT
ECR Belgicko
 
 
 
 
Jan ZAHRADIL
ECR Česko
 
 
David CAMPBELL BANNERMAN
ECR Spojené kráľovstvo
 
 
Emma McCLARKIN
ECR Spojené kráľovstvo
 
 
 
 
Rikke KARLSSON
ECR Dánsko
 
 
 
 
 
 
Edward CZESAK
ECR Poľsko
 
 
Ryszard CZARNECKI
ECR Poľsko
 
 
Roberts ZĪLE
ECR Lotyšsko
 
 
Jørn DOHRMANN
ECR Dánsko
 
 
Angel DZHAMBAZKI
ECR Bulharsko
 
 
 
 
Richard ASHWORTH
ECR Spojené kráľovstvo
 
 
 
 
Peter van DALEN
ECR Holandsko
 
 
 
 
Nikolay BAREKOV
ECR Bulharsko
 
 
Ian DUNCAN
ECR Spojené kráľovstvo
 
 
Sajjad KARIM
ECR Spojené kráľovstvo
 
 
Marek JUREK
ECR Poľsko
 
 
Nirj DEVA
ECR Spojené kráľovstvo
 
 
Julie GIRLING
ECR Spojené kráľovstvo
 
 
Helga STEVENS
ECR Belgicko
 
 
Daniel HANNAN
ECR Spojené kráľovstvo
 
 
Ashley FOX
ECR Spojené kráľovstvo
 
 
 
 
 
 
 
 
Jacqueline FOSTER
ECR Spojené kráľovstvo
 
 
Kosma ZŁOTOWSKI
ECR Poľsko
 
 
Karol KARSKI
ECR Poľsko
 
 
Vicky FORD
ECR Spojené kráľovstvo
 
 
James NICHOLSON
ECR Spojené kráľovstvo