Priamy prístup na hlavné prehľadávanie (stlačte Enter)
Prístup k obsahu stránky (stlačiť Enter)
Priamy prístup na zoznam ďalších webových stránok (stlačte Enter)
GUENGL s.png

Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice

 

Skupinu GUE/NGL tvorí 52 poslancov EP z celej Európy, ktorí sa usilujú o presadzovanie mieru, solidarity, sociálnej spravodlivosti, rovnosti, demokracie a ľudských práv. Pri 26 členkách a 26 členoch ide o jedinú skupinu v Parlamente s vyváženým zastúpením mužov a žien. Sme konfederačnou skupinou, čo znamená, že rešpektujeme rozmanitosť osobností a názorov našich poslancov. Počas tohto volebného obdobia budeme vystupovať proti úsporným opatreniam, zasadzovať sa za trvalo udržateľný hospodársky rozvoj, hľadať riešenia nebezpečného vzostupu extrémnej pravice a oponovať obchodným rokovaniam EÚ a USA týkajúcim sa TTIP.

 
Gabi Zimmer
Predsedníčka
Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice Nemecko
 

Gabi Zimmer bola zvolená za predsedníčku skupiny už v roku 2012. Po voľbách v roku 2014 bola na túto pozíciu zvolená opätovne. Poslankyňou EP je od roku 2004. V rokoch 2000 až 2003 bola predsedníčkou nemeckej ľavicovej strany PDS (ktorá v roku 2007 prešla fúziou a zmenila sa na DIE.LINKE). Predtým pôsobila ako predsedníčka PDS Thüringen (1990 – 1998) a ako poslankyňa krajinského parlamentu Durínska. Jej hlavným politickým cieľom je boj proti hladu, chudobe a sociálnemu vylúčeniu v rámci EÚ, ako aj mimo nej.

 
Stelios KOULOGLOU
GUE/NGL Grécko
 
 
Tania GONZÁLEZ PEÑAS
GUE/NGL Španielsko
 
 
Dimitrios PAPADIMOULIS
GUE/NGL Grécko
 
 
Miguel URBÁN CRESPO
GUE/NGL Španielsko
 
 
Younous OMARJEE
GUE/NGL Francúzsko
 
 
Malin BJÖRK
GUE/NGL Švédsko
 
 
Fabio DE MASI
GUE/NGL Nemecko
 
 
Sabine LÖSING
GUE/NGL Nemecko
 
 
Cornelia ERNST
GUE/NGL Nemecko
 
 
Thomas HÄNDEL
GUE/NGL Nemecko
 
 
Stefan ECK
GUE/NGL Nemecko
 
 
Anja HAZEKAMP
GUE/NGL Holandsko
 
 
Martina ANDERSON
GUE/NGL Spojené kráľovstvo
 
 
Dennis de JONG
GUE/NGL Holandsko
 
 
Marie-Christine VERGIAT
GUE/NGL Francúzsko
 
 
Jean-Luc MÉLENCHON
GUE/NGL Francúzsko
 
 
Emmanouil GLEZOS
GUE/NGL Grécko
 
 
Lola SÁNCHEZ CALDENTEY
GUE/NGL Španielsko
 
 
Barbara SPINELLI
GUE/NGL Taliansko
 
 
Anne-Marie MINEUR
GUE/NGL Holandsko
 
 
Inês Cristina ZUBER
GUE/NGL Portugalsko
 
 
Patrick LE HYARIC
GUE/NGL Francúzsko
 
 
Estefanía TORRES MARTÍNEZ
GUE/NGL Španielsko
 
 
Javier COUSO PERMUY
GUE/NGL Španielsko
 
 
Pablo IGLESIAS
GUE/NGL Španielsko
 
 
Marina ALBIOL GUZMÁN
GUE/NGL Španielsko
 
 
Neoklis SYLIKIOTIS
GUE/NGL Cyprus
 
 
Lidia SENRA RODRÍGUEZ
GUE/NGL Španielsko
 
 
Ángela VALLINA
GUE/NGL Španielsko
 
 
Josu JUARISTI ABAUNZ
GUE/NGL Španielsko
 
 
João FERREIRA
GUE/NGL Portugalsko
 
 
Paloma LÓPEZ BERMEJO
GUE/NGL Španielsko
 
 
Takis HADJIGEORGIOU
GUE/NGL Cyprus
 
 
Kostas CHRYSOGONOS
GUE/NGL Grécko
 
 
Martina MICHELS
GUE/NGL Nemecko
 
 
Eleonora FORENZA
GUE/NGL Taliansko
 
 
Curzio MALTESE
GUE/NGL Taliansko
 
 
Rina Ronja KARI
GUE/NGL Dánsko
 
 
Kostadinka KUNEVA
GUE/NGL Grécko
 
 
Merja KYLLÖNEN
GUE/NGL Fínsko
 
 
Kateřina KONEČNÁ
GUE/NGL Česko
 
 
Gabriele ZIMMER
GUE/NGL Nemecko
 
 
Sofia SAKORAFA
GUE/NGL Grécko
 
 
Miguel VIEGAS
GUE/NGL Portugalsko
 
 
Jiří MAŠTÁLKA
GUE/NGL Česko
 
 
Miloslav RANSDORF
GUE/NGL Česko
 
 
Lynn BOYLAN
GUE/NGL Írsko
 
 
Marisa MATIAS
GUE/NGL Portugalsko
 
 
Luke Ming FLANAGAN
GUE/NGL Írsko
 
 
Matt CARTHY
GUE/NGL Írsko
 
 
Liadh NÍ RIADA
GUE/NGL Írsko
 
 
Helmut SCHOLZ
GUE/NGL Nemecko