Priamy prístup na hlavné prehľadávanie (stlačte Enter)
Prístup k obsahu stránky (stlačiť Enter)
Priamy prístup na zoznam ďalších webových stránok (stlačte Enter)
Greens/EFA_en.jpg

Skupina zelených/Európska slobodná aliancia

 

Skupina Zelení/ESA verí, že Európa predstavuje spoločný domov a budúcnosť. Skupina sa zasadzuje za ochranu životného prostredia, rodovú rovnosť, sociálnu spravodlivosť a otvorenú, demokratickú Európu, v ktorej sa občania zapájajú do politík, pričom ich záujmy nie sú potláčané obchodnými záujmami. Požaduje investície orientované na budúcnosť na vytvorenie väčšieho počtu a lepších pracovných miest a na ochranu práv a slobôd v rámci EÚ i mimo nej. Presadzuje postupné a udržateľné riešenia otázok, ktorým čelí EÚ.

 
Rebecca Harms
Spolupredsedníčka
Skupina zelených/Európska slobodná aliancia Nemecko
 

Rebecca Harms je spolupredsedníčkou skupiny Zelených/ESA od roku 2009. Poslankyňou EP je od roku 2004 a svoju pozornosť upriamuje na energetiku, politiku v oblasti zmeny klímy, ochranu spotrebiteľov a vzťahy medzi EÚ a Ukrajinou. Predtým pôsobila ako predsedníčka a členka Skupiny zelených v krajinskom parlamente Dolného Saska. Svoj život zasvätila boju proti jadrovej energii. V roku 1977 sa ako vyučená záhradníčka a režisérka dokumentárnych filmov stala jednou zo zakladateliek prvého protijadrového občianskeho združenia v Nemecku.

Philippe Lamberts
Spolupredseda
Skupina zelených/Európska slobodná aliancia Belgicko
 

Philippe Lamberts je spolupredsedom skupiny Zelených/ESA od roku 2014. V súčasnoti pôsobí vo výbore pre hospodárske a menové veci. V predchádzajúcom volebnom období sa zameriaval na otázky makroekonomiky, hospodárskeho riadenia a regulácie bánk. Philippe Lamberts zastával niekoľko funkcií v Európskej strane zelených (spolupredseda v rokoch 2006 až 2012) a v Belgickej strane zelených (Ecolo). Po dokončení štúdia technickej matematiky pracoval od roku 1987 do roku 2009 na rôznych pozíciách v IBM.

 
Igor ŠOLTES
Greens/EFA Slovinsko
 
 
Bart STAES
Greens/EFA Belgicko
 
 
Max ANDERSSON
Greens/EFA Švédsko
 
 
Bodil VALERO
Greens/EFA Švédsko
 
 
Jean LAMBERT
Greens/EFA Spojené kráľovstvo
 
 
Martin HÄUSLING
Greens/EFA Nemecko
 
 
Keith TAYLOR
Greens/EFA Spojené kráľovstvo
 
 
Tamás MESZERICS
Greens/EFA Maďarsko
 
 
José BOVÉ
Greens/EFA Francúzsko
 
 
Benedek JÁVOR
Greens/EFA Maďarsko
 
 
Heidi HAUTALA
Greens/EFA Fínsko
 
 
Reinhard BÜTIKOFER
Greens/EFA Nemecko
 
 
Jan Philipp ALBRECHT
Greens/EFA Nemecko
 
 
Maria HEUBUCH
Greens/EFA Nemecko
 
 
Michèle RIVASI
Greens/EFA Francúzsko
 
 
Yannick JADOT
Greens/EFA Francúzsko
 
 
Karima DELLI
Greens/EFA Francúzsko
 
 
Barbara LOCHBIHLER
Greens/EFA Nemecko
 
 
Sven GIEGOLD
Greens/EFA Nemecko
 
 
Ian HUDGHTON
Greens/EFA Spojené kráľovstvo
 
 
Ska KELLER
Greens/EFA Nemecko
 
 
Indrek TARAND
Greens/EFA Estónsko
 
 
Bas EICKHOUT
Greens/EFA Holandsko
 
 
Pascal DURAND
Greens/EFA Francúzsko
 
 
Jordi SEBASTIÀ
Greens/EFA Španielsko
 
 
Ulrike LUNACEK
Greens/EFA Rakúsko
 
 
Eva JOLY
Greens/EFA Francúzsko
 
 
Julia REDA
Greens/EFA Nemecko
 
 
Klaus BUCHNER
Greens/EFA Nemecko
 
 
Margrete AUKEN
Greens/EFA Dánsko
 
 
Molly SCOTT CATO
Greens/EFA Spojené kráľovstvo
 
 
Bronis ROPĖ
Greens/EFA Litva
 
 
Peter ERIKSSON
Greens/EFA Švédsko
 
 
Michel REIMON
Greens/EFA Rakúsko
 
 
Monika VANA
Greens/EFA Rakúsko
 
 
Ernest MARAGALL
Greens/EFA Španielsko
 
 
Josep-Maria TERRICABRAS
Greens/EFA Španielsko
 
 
Terry REINTKE
Greens/EFA Nemecko
 
 
Linnéa ENGSTRÖM
Greens/EFA Švédsko
 
 
Ernest URTASUN
Greens/EFA Španielsko
 
 
Claude TURMES
Greens/EFA Luxembursko
 
 
Tatjana ŽDANOKA
Greens/EFA Lotyšsko
 
 
Judith SARGENTINI
Greens/EFA Holandsko
 
 
Helga TRÜPEL
Greens/EFA Nemecko
 
 
Michael CRAMER
Greens/EFA Nemecko
 
 
Davor ŠKRLEC
Greens/EFA Chorvátsko
 
 
Alyn SMITH
Greens/EFA Spojené kráľovstvo
 
 
Philippe LAMBERTS
Greens/EFA Belgicko
 
 
Rebecca HARMS
Greens/EFA Nemecko
 
 
Jill EVANS
Greens/EFA Spojené kráľovstvo