Priamy prístup na hlavné prehľadávanie (stlačte Enter)
Prístup k obsahu stránky (stlačiť Enter)
Priamy prístup na zoznam ďalších webových stránok (stlačte Enter)
EPP_SK.png

Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov)

 

Poslanecký klub EĽS presadzuje stredopravicové politiky v Európskom parlamente. Riadili sme reformy, ktoré umožnili EÚ prekonať hospodársku krízu. Teraz chceme presadiť program reforiem pre budúcnosť Európy s cieľom zlepšiť jej konkurencieschopnosť a tým zabezpečiť vyšší rast a viac pracovných miest, ako aj znovu získať dôveru občanov Európy. Jednotný trh je najlepší nástroj na dosiahnutie tohto cieľa. Treba vykonávať existujúce predpisy a využiť možnosti elektronického jednotného trhu.

 
Manfred Weber
Predseda
Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) Nemecko
 

Narodil sa v roku 1972 v Niederhatzkofene (Bavorsko). V roku 1996 získal univerzitný titul v odbore fyzikálnych technológií na Vysokej škole pre aplikované vedy v Mníchove. Od roku 1989 je členom organizácie Junge Union (JU) a CSU. V rokoch 2003 až 2007 pôsobil ako regionálny predseda JU pre Bavorsko. V rokoch 2002 až 2004 bol poslancom bavorského parlamentu. Od roku 2004 pôsobí ako poslanec EP. V rokoch 2006 až 2009 bol hovorcom poslaneckého klubu EĽS-ED pre oblasť vnútorných vecí. Od roku 2006 je členom predsedníctva poslaneckého klubu EĽS a od roku 2009 do roku 2014 bol jeho podpredsedom.

 
Daniel CASPARY
EPP Nemecko
 
 
Ingeborg GRÄSSLE
EPP Nemecko
 
 
Andreas SCHWAB
EPP Nemecko
 
 
Antonio TAJANI
EPP Taliansko
 
 
Emil RADEV
EPP Bulharsko
 
 
Davor Ivo STIER
EPP Chorvátsko
 
 
Dubravka ŠUICA
EPP Chorvátsko
 
 
Elisabetta GARDINI
EPP Taliansko
 
 
Salvatore CICU
EPP Taliansko
 
 
Ivana MALETIĆ
EPP Chorvátsko
 
 
 
 
Norbert LINS
EPP Nemecko
 
 
Sven SCHULZE
EPP Nemecko
 
 
Miroslav MIKOLÁŠIK
EPP Slovensko
 
 
Siegfried MUREŞAN
EPP Rumunsko
 
 
David McALLISTER
EPP Nemecko
 
 
Jens GIESEKE
EPP Nemecko
 
 
Fulvio MARTUSCIELLO
EPP Taliansko
 
 
Anna ZÁBORSKÁ
EPP Slovensko
 
 
 
 
Esther HERRANZ GARCÍA
EPP Španielsko
 
 
Barbara KUDRYCKA
EPP Poľsko
 
 
Reimer BÖGE
EPP Nemecko
 
 
Karl-Heinz FLORENZ
EPP Nemecko
 
 
 
 
Sirpa PIETIKÄINEN
EPP Fínsko
 
 
Julia PITERA
EPP Poľsko
 
 
Michał BONI
EPP Poľsko
 
 
 
 
Jerzy BUZEK
EPP Poľsko
 
 
József NAGY
EPP Slovensko
 
 
 
 
Ivo BELET
EPP Belgicko
 
 
József SZÁJER
EPP Maďarsko
 
 
András GYÜRK
EPP Maďarsko
 
 
 
 
Krzysztof HETMAN
EPP Poľsko
 
 
Jiří POSPÍŠIL
EPP Česko
 
 
 
 
Adam SZEJNFELD
EPP Poľsko
 
 
Paul RÜBIG
EPP Rakúsko
 
 
Albert DESS
EPP Nemecko
 
 
Manfred WEBER
EPP Nemecko
 
 
Christian EHLER
EPP Nemecko
 
 
Marek PLURA
EPP Poľsko
 
 
Markus PIEPER
EPP Nemecko
 
 
Herbert REUL
EPP Nemecko
 
 
Joachim ZELLER
EPP Nemecko
 
 
Vladimir URUTCHEV
EPP Bulharsko
 
 
Pablo ZALBA BIDEGAIN
EPP Španielsko
 
 
Axel VOSS
EPP Nemecko
 
 
 
 
Norbert ERDŐS
EPP Maďarsko
 
 
Werner KUHN
EPP Nemecko
 
 
 
 
Hermann WINKLER
EPP Nemecko
 
 
Verónica LOPE FONTAGNÉ
EPP Španielsko
 
 
Wim van de CAMP
EPP Holandsko
 
 
György HÖLVÉNYI
EPP Maďarsko
 
 
Andor DELI
EPP Maďarsko
 
 
 
 
Andrea BOCSKOR
EPP Maďarsko
 
 
Elisabeth MORIN-CHARTIER
EPP Francúzsko
 
 
Sabine VERHEYEN
EPP Nemecko
 
 
 
 
Arnaud DANJEAN
EPP Francúzsko
 
 
Henna VIRKKUNEN
EPP Fínsko
 
 
Fernando RUAS
EPP Portugalsko
 
 
Jérôme LAVRILLEUX
EPP Francúzsko
 
 
Marc JOULAUD
EPP Francúzsko
 
 
Renaud MUSELIER
EPP Francúzsko
 
 
 
 
Angélique DELAHAYE
EPP Francúzsko
 
 
Andrej PLENKOVIĆ
EPP Chorvátsko
 
 
Sofia RIBEIRO
EPP Portugalsko
 
 
Santiago FISAS AYXELÀ
EPP Španielsko
 
 
Jeroen LENAERS
EPP Holandsko
 
 
Elmar BROK
EPP Nemecko
 
 
Mihai ŢURCANU
EPP Rumunsko
 
 
Jan OLBRYCHT
EPP Poľsko
 
 
Bendt BENDTSEN
EPP Dánsko
 
 
 
 
 
 
 
 
Tadeusz ZWIEFKA
EPP Poľsko
 
 
Alberto CIRIO
EPP Taliansko
 
 
 
 
 
 
Brice HORTEFEUX
EPP Francúzsko
 
 
Pilar del CASTILLO VERA
EPP Španielsko
 
 
Anne SANDER
EPP Francúzsko
 
 
 
 
Carlos ITURGAIZ
EPP Španielsko
 
 
Michèle ALLIOT-MARIE
EPP Francúzsko
 
 
Luis de GRANDES PASCUAL
EPP Španielsko
 
 
Remo SERNAGIOTTO
EPP Taliansko
 
 
 
 
Dariusz ROSATI
EPP Poľsko
 
 
Seán KELLY
EPP Írsko
 
 
Eleni THEOCHAROUS
EPP Cyprus
 
 
Viviane REDING
EPP Luxembursko
 
 
Artis PABRIKS
EPP Lotyšsko
 
 
Marijana PETIR
EPP Chorvátsko
 
 
Tom VANDENKENDELAERE
EPP Belgicko
 
 
 
 
Roberta METSOLA
EPP Malta
 
 
Alain LAMASSOURE
EPP Francúzsko
 
 
Eduard KUKAN
EPP Slovensko
 
 
Brian HAYES
EPP Írsko
 
 
Giovanni TOTI
EPP Taliansko
 
 
Cristian Dan PREDA
EPP Rumunsko
 
 
Constance LE GRIP
EPP Francúzsko
 
 
Franck PROUST
EPP Francúzsko
 
 
Markus FERBER
EPP Nemecko
 
 
Traian UNGUREANU
EPP Rumunsko
 
 
Francesc GAMBÚS
EPP Španielsko
 
 
Franc BOGOVIČ
EPP Slovinsko
 
 
Lorenzo CESA
EPP Taliansko
 
 
Claudia SCHMIDT
EPP Rakúsko
 
 
Alain CADEC
EPP Francúzsko
 
 
Mariya GABRIEL
EPP Bulharsko
 
 
Carlos COELHO
EPP Portugalsko
 
 
Daniel BUDA
EPP Rumunsko
 
 
Tunne KELAM
EPP Estónsko
 
 
 
 
Georges BACH
EPP Luxembursko
 
 
Alessandra MUSSOLINI
EPP Taliansko
 
 
Frank ENGEL
EPP Luxembursko
 
 
Esteban GONZÁLEZ PONS
EPP Španielsko
 
 
 
 
Philippe JUVIN
EPP Francúzsko
 
 
Elisabeth KÖSTINGER
EPP Rakúsko
 
 
Eva PAUNOVA
EPP Bulharsko
 
 
Michel DANTIN
EPP Francúzsko
 
 
 
 
 
 
Jarosław WAŁĘSA
EPP Poľsko
 
 
Lara COMI
EPP Taliansko
 
 
Peter JAHR
EPP Nemecko
 
 
 
 
Pál CSÁKY
EPP Slovensko
 
 
Monika HOHLMEIER
EPP Nemecko
 
 
Ivan ŠTEFANEC
EPP Slovensko
 
 
 
 
Herbert DORFMANN
EPP Taliansko
 
 
Heinz K. BECKER
EPP Rakúsko
 
 
 
 
 
 
Rosa ESTARÀS FERRAGUT
EPP Španielsko
 
 
Barbara MATERA
EPP Taliansko
 
 
Deirdre CLUNE
EPP Írsko
 
 
Giovanni LA VIA
EPP Taliansko
 
 
Lars ADAKTUSSON
EPP Švédsko
 
 
Pavel SVOBODA
EPP Česko
 
 
Monica MACOVEI
EPP Rumunsko
 
 
Tamás DEUTSCH
EPP Maďarsko
 
 
Ádám KÓSA
EPP Maďarsko
 
 
Massimiliano SALINI
EPP Taliansko
 
 
Esther de LANGE
EPP Holandsko
 
 
Pascal ARIMONT
EPP Belgicko
 
 
Rainer WIELAND
EPP Nemecko
 
 
Renate SOMMER
EPP Nemecko
 
 
Janusz LEWANDOWSKI
EPP Poľsko
 
 
Françoise GROSSETÊTE
EPP Francúzsko
 
 
 
 
Andrzej GRZYB
EPP Poľsko
 
 
Nuno MELO
EPP Portugalsko
 
 
Iuliu WINKLER
EPP Rumunsko
 
 
Csaba SÓGOR
EPP Rumunsko
 
 
László TŐKÉS
EPP Maďarsko
 
 
 
 
Michael GAHLER
EPP Nemecko
 
 
Nadine MORANO
EPP Francúzsko
 
 
 
 
Burkhard BALZ
EPP Nemecko
 
 
Rachida DATI
EPP Francúzsko
 
 
Andrey KOVATCHEV
EPP Bulharsko
 
 
Andrey NOVAKOV
EPP Bulharsko
 
 
Othmar KARAS
EPP Rakúsko
 
 
Georgios KYRTSOS
EPP Grécko
 
 
Ildikó GÁLL-PELCZ
EPP Maďarsko
 
 
José Manuel FERNANDES
EPP Portugalsko
 
 
 
 
Paulo RANGEL
EPP Portugalsko
 
 
 
 
Krišjānis KARIŅŠ
EPP Lotyšsko
 
 
Maria SPYRAKI
EPP Grécko
 
 
 
 
 
 
 
 
Tokia SAÏFI
EPP Francúzsko
 
 
David CASA
EPP Malta
 
 
Gunnar HÖKMARK
EPP Švédsko
 
 
Aldo PATRICIELLO
EPP Taliansko
 
 
Christofer FJELLNER
EPP Švédsko
 
 
Gabriel MATO
EPP Španielsko
 
 
György SCHÖPFLIN
EPP Maďarsko
 
 
Petri SARVAMAA
EPP Fínsko
 
 
Maurice PONGA
EPP Francúzsko
 
 
Patricija ŠULIN
EPP Slovinsko
 
 
Milan ZVER
EPP Slovinsko
 
 
Inese VAIDERE
EPP Lotyšsko
 
 
Angelika NIEBLER
EPP Nemecko
 
 
Sandra KALNIETE
EPP Lotyšsko
 
 
Peter LIESE
EPP Nemecko
 
 
Pilar AYUSO
EPP Španielsko
 
 
Kinga GÁL
EPP Maďarsko
 
 
 
 
Thomas MANN
EPP Nemecko
 
 
Romana TOMC
EPP Slovinsko
 
 
Claude ROLIN
EPP Belgicko
 
 
Alojz PETERLE
EPP Slovinsko
 
 
Adina-Ioana VĂLEAN
EPP Rumunsko
 
 
Werner LANGEN
EPP Nemecko