Priamy prístup na hlavné prehľadávanie (stlačte Enter)
Prístup k obsahu stránky (stlačiť Enter)
Priamy prístup na zoznam ďalších webových stránok (stlačte Enter)

Zdravotná starostlivosť a medicínske produkty
 

Ochrana verejného zdravia


Zatiaľ čo členské štáty naďalej spravujú svoje zdravotníctvo, Európsky parlament pracuje na zlepšení práv pacientov, ktorí potrebujú zdravotnú starostlivosť za hranicami. Europoslanci tiež prijali legislatívu o liekoch, ktorej cieľom je zvýšiť bezpečnosť a zlepšiť mechanizmy včasného varovania, ako aj zabezpečiť pacientom rýchlejší prístup k lacnejším generikám.


Naše zdravie je významne ovplyvňované našim životným prostredím, napríklad vzduchom, vodou a chemickými látkami v našom okolí, ako aj potravinami, ktoré konzumujeme. V tejto sekcii nájdete viac informácii o práci Parlamentu v týchto oblastiach.

 

1. Lacnejšia a prístupnejšia zdravotnícka starostlivosť

Parlament odobril zmenu v pravidlách cezhraničného poskytovania zdravotnej starostlivosti, ktorá posilňuje práva pacientov na liečenie v inej krajine EÚ a preplatenie liečby v rovnakej výške ako v domovskej krajine.


Poslanci tiež podporili kratšie lehoty na schválenie generík s cieľom zabezpečiť pacientom rýchlejší prístup k lacnejšej liečbe.

 
 

2. Bezpečné, inovatívne a dostupné lieky

Poslanci schválili rýchlejší a efektívnejší systém výstrahy a stiahnutia liekov z obehu, ktorý umožňuje podniknúť nevyhnutné kroky v prípade, že je odhalené nebezpečenstvo. Stalo sa tak pod vplyvom kauzy lieku "Mediator". Parlament tiež schválil nové predpisy proti predaju falšovaných liekov.


Parlament v súčasnosti pracuje na zlepšení bezpečnosti medicínskych prístrojov a implantátov, v dôsledku škandálu, ktorý sa týkal okrem iného chybných prsných implantátov.


Jasnejšie pravidlá na zlepšenie klinických pokusov s novými liekmi majú zase povzbudiť výskum a zároveň ochrániť práva pacientov. Nové predpisy objasnia povinnosti etických komisií a poskytnú návod k tomu, ako získať od pacientov informovaný súhlas.


 
 

3. Od pandémií k fajčeniu: posilnenie prevencie všetkými možnými spôsobmi

Po chrípke H1 N1 a pandémii e-coli, bol posilnený európsky systém varovania pred cezhraničnými zdravotnými hrozbami. Členské štáty majú možnosť združiť sa pri nákupe vakcín a znížiť tak ich cenu v prípade pandémie.


Poslanci tiež schválil novú legislatívu v oblasti výroby, propagácie a predaja tabakových výrobkov s cieľom odradiť mladých ľudí od fajčenia. Parlament tiež podporil ustanovenia posilňujúce bezpečnosť a transparentnosť predaja elektronických cigariet, ktorý zaznamenáva výrazný nárast.