Priamy prístup na hlavné prehľadávanie (stlačte Enter)
Prístup k obsahu stránky (stlačiť Enter)
Priamy prístup na zoznam ďalších webových stránok (stlačte Enter)

Výhľad do budúcnosti
 

Čo čaká na nových poslancov po voľbách?


Aké politiky bude EÚ presadzovať počas najbližších piatich rokov? Ako využije peniaze daňových poplatníkov? Odpovede na tieto otázky budú závisieť od rozdelenia moci v Európskom parlamente a od osoby budúceho predsedu Európskej komisie. Oboje určia výsledky volieb do EP v máji 2014.

 

Medzi priority na najbližších niekoľko rokov sa určite zaradí snaha Únie vymaniť sa z krízy, potreba posilniť globálnu konkurencieschopnosť Európy so špeciálnym zameraním sa na potreby malých firiem, ako aj opatrenia na podporu vytvárania pracovných miest. Na programe dňa bude aj legislatíva zameraná na ďalšiu stabilizáciu finančných systémov, a to najmä v eurozóne, vrátane oddelenia investičných a retailových aktivít bánk.


Poslanci sa budú rozhodovať, či schváliť alebo zamietnuť dohodu o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP), o ktorej znení sa v súčasnosti rokuje s USA. Dohoda by mohla posilniť konkurencieschopnosť EÚ a vytvoriť pracovné miesta, zároveň ale vyvoláva obavy v oblasti ochrany osobných údajov a ochrany európskej kultúrnej produkcie.


Noví poslanci sa tiež budú zaoberať revíziou dlhodobého rozpočtu EÚ na roky 2014-2020, ktorá sa zameria jednak na celkový objem finančných prostriedkov, ako aj na spôsob jeho financovania a smerovanie výdajov. Poslanci budú pravdepodobne pokračovať vo svojom boji za rozpočet financovaný plne z vlastných zdrojov, čo by znížilo príspevky z rozpočtov členských štátov.


Ochrana osobných údajov

 

Prominentné miesto zaujme aj ochrana osobných údajov, nakoľko poslanci budú rozhodovať o nových pravidlách, ktoré internetovým užívateľom umožnia lepšie kontrolovať svoje dáta. Táto legislatíva si tiež kladie za cieľ lepšiu ochranu osobných údajov, s ktorými pracujú policajné a súdne orgány.


Migrácia

 

Ako sa EÚ v budúcnosti vyrovná s prílevom migrantov? Budú personál a zdroje európskej agentúry pre správu vonkajších hraníc (Frontex) posilnené? Alebo sa EÚ v nasledujúcich piatich rokoch zameria na legálnu migráciu a integráciu? Odpovede na tieto otázky dajú májové voľby do Európskeho parlamentu, otázky migrácie však v každom prípade ostanú aj naďalej v centre záujmu EP.


Energetika a klimatické zmeny

 

Na stôl novozvoleného Parlamentu sa dostanú aj celoúnijné ciele na zníženie emisií CO2, navýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie a podporu energetickej účinnosti - poslanci budú rokovať o novom balíku opatrení na boj proti klimatickým zmenám a zníženie znečistenia súvisiaceho so spotrebou energie na roky 2020-2030.


Nový Parlament bude spoluvytvárať odpoveď na snahy Ruska o rozdelenie Ukrajiny. Tie poukázali na energetickú závislosť EÚ, a teda aj na potrebu zaistiť, aby mali občania EÚ prístup k bezpečným, stabilným a diverzifikovaným dodávkam energie.


Ochrana spotrebiteľa a bezpečnosť

 

Poslanci tiež prijmú rozhodnutia o geneticky modifikovaných potravinách, klonovaní, nových potravinách a ďalších otázkach týkajúcich sa zdravia a bezpečnosti, ako aj reformy pravidiel bezpečnosti výrobkov. Parlament tiež bude rokovať s Radou ministrov o finálnom znení dohody, ktorá by mala skoncovať s roamingovými poplatkami pre používateľov mobilných telefónov a tabletov v rámci EÚ.