Neposredni dostop do osnovnega menija (pritisnite Enter)
Dostop do vsebine strani (pritisnite "Vstopi")
Neposredni dostop do seznama drugih spletnih mest (pritisnite Enter)

Na poti k novemu parlamentu

Evropski parlament: Kako se voli …
 1. Predsednik evropskega parlamenta
  1 predsednik
  mandat traja dve leti in pol z možnostjo obnovitve
  • Postopek volitev:
   Kandidat, ki prejme absolutno večino oddanih glasov v tajnem glasovanju, postane predsednik. Če noben kandidat po treh glasovanjih ne dobi absolutne večine glasov, se v četrtem glasovanju odloča med dvema kandidatoma, ki sta v tretjem glasovanju prejela največ glasov.
  • Naloge:
   Predsednik vodi delovanje Parlamenta, predseduje plenarnim zasedanjem in razglasi sprejetje proračuna EU. Predsednik predstavlja Parlament v stikih s svetom in v odnosih z drugimi ustanovami EU.
  Podpredsedniki
  14 podpredsednikov
  Izvoljeni so v enem glasovanju
  Naloge :
  Ko je predsednik odsoten, ga nadomeščajo. Predsednik jim lahko delegira naloge, kot so predstavljanje Parlamenta na določenih sestankih, prireditvah in dejavnostih.
 2. Politične skupine

  Poslanci Evropskega parlamenta se združujejo v politične skupine in sicer po svojih nazorskih prepričanjih, ne nacionalnosti.

  Vsaka politična skupina ima predsednika ali dva sopredsedujoča, predsedstvo in sekretariat.

  Skupina potrebuje:
  • najmanj 25 poslancev
  • iz najmanj ene četrtine držav članic

  Nepovezani poslanci so tisti, ki ne pripadajo nobeni politični skupini

  Konferenca predsednikov
  Predsednik Parlamenta in predsedniki političnih skupin
  Odloča o dnevnem redu Parlamenta. Odloča tudi o sestavi in pristojnostih odborov, preiskovalnih odborov, skupnih parlamentarnih odborov in delegacij.
 3. Predsedstvo
  1. 1 predsednik
  2. 14 podpredsednikov
  3. Kvestorji
  • izvoljenih v enem glasovanju 
  • v svetovalni vlogi 
  Naloge
  Predsedstvo je odgovorno za sprejemanje finančnih, organizacijskih in administrativnih odločitev, ki se tičejo poslancev in notranje organizacije Parlamenta.
 4. Odbori
  • V odboru sedi od 25 do 71 poslancev.
  • Vsak odbor ima predsednika, predsedstvo in sekretariat.
  • Politična sestava odborov odraža sestavo celotnega Parlamenta.
   
  Naloge

  Odbori pripravljajo delo plenarnega zasedanja pri vprašanjih, za katera so pristojni.

  Oblikujejo, spreminjajo in sprejemajo zakonodajne predloge in poročila na lastno pobudo.

  Konferenca predsednikov odborov

  Predsedniki vseh odborov

 5. Delegacije

  Delegacije sestavlja od 12 do več kot 70 poslancev.

  V zadnjem mandatu Parlamenta je bilo 41 delegacij.

  Naloge

  Vzdržujejo stike in izmenjujejo informacije s parlamenti držav, ki niso članice EU. Pomagajo pri predstavljanju Parlamenta v svetu in pri spodbujanju njegovih vrednot: svoboda, demokracija, spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, vladavina prava.

   
  • Vir: Poslovnik Evropskega Parlamenta