Direktlänk till huvudmenyn (tryck på returtangenten)
Gå till innehållet på sidan (tryck på "Välkommen")
Direktlänk till lista över andra webbplatser (tryck på returtangenten)

Det nya parlamentet

Europaparlamentet: hur väljs. . .
 1. Europaparlamentets talman
  1 Talman
  Mandatperiod på två och ett halvt år som kan förnyas
  • Valförfarande:
   Den kandidat som får en absolut majoritet av de avgivna rösterna Ii en sluten omröstning väljs till talman. Om en absolut majoritet inte kan uppnås efter tre omröstningar, kommer den fjärde omröstningen att avgränsas till de två ledamöter som fick de högsta röstsiffrorna i den tredje omröstningen.
  • Uppgifter:
   Talmannen leder parlamentets aktiviteter, är ordförande under plenarsessionerna och förklarar EU-budgeten slutligt antagen. Talmannen representerar parlamentet externt och i möten med andra EU-institutioner.
  Vice-talmän
  14 vice-talmän
  Det finns totalt 14 stycken, valda från en enda valsedel
  Uppgifter :
  När talmannen är frånvarande, kan vice-talmännen ersätta honom eller henne i Europaparlamentet. Talmannen kan också delegera uppgifter till dem, som till exempel att representera parlamentet vid särskilda ceremonier eller förfaranden
 2. De politiska grupperna

  Europaparlamentets ledamöter sitter i de politiska grupperna. Dessa är arrangerade efter politisk tillhörighet och inte efter nationalitet.

  Varje grupp har en ordförande (eller två i vissa grupper), ett presidium och ett sekretariat.

  En grupp behöver
  • minst 25 ledamöter
  • representera minst en fjärdedel av medlemsländerna

  Grupplösa ledamöter: Ledamöter som inte tillhör en viss politisk grupp

  Talmanskonferensen
  Europaparlamentets talman och ordförandena i de politiska grupperna.
  Den beslutar om dagordningen för Europaparlamentet. Den ansvarar för att föreslå sammansättning och ansvarsområden för utskott, undersökningskommittéer, gemensamma parlamentarikerkommittéer och delegationer.
 3. Presidiet
  1. 1 talman
  2. 14 vice-talmän
  3. Kvestorer
  • väljs från en enda valsedel 
  • har en rådgivande roll 
  Uppgifter
  Presidiet är ansvarigt för att fatta ekonomiska, organisatoriska och administrativa beslut om ärenden som rör ledamöter och parlamentets interna organisation.
 4. Utskotten
  • Ett utskott består av mellan 25 och 71 ledamöter
  • Varje utskott har en ordförande, ett presidium och ett sekretariat.
  • Den politiska sammansättningen i utskotten speglar den i kammaren.
   
  Uppgifter

  De förbereder verksamheten vid sammanträdesperioderna inom sina respektive ansvarsområden.

  De utarbetar, ändrar och röstar om lagförslag och initiativbetänkanden. De behandlar kommissionens och rådets förslag och utarbetar vid behov ett betänkande som läggs fram i kammaren.

  Utskottsordförandekonferensen

  Ordförande från alla utskotten

 5. Delegationerna

  Delegationer består av allt från 12 till fler än 70 ledamöter

  Under den senaste mandatperioden fanns 41 delegationer

  Uppgifter

  De upprätthåller förbindelserna och utbyter information med parlamenten i länder utanför EU. De bidrar till att representera parlamentet utanför unionen och till att främja dess värden: principerna om frihet, demokrati samt respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande rättigheterna liksom de rättsstatliga principerna.

   
  • Källa: Europaparlamentets arbetsordning