Direktlänk till huvudmenyn (tryck på returtangenten)
Gå till innehållet på sidan (tryck på "Välkommen")
Direktlänk till lista över andra webbplatser (tryck på returtangenten)

Sjukvård och läkemedel
 

Skydda folkhälsan

 

Även om det är EU-länderna som, också i fortsättningen, bestämmer över sjukvården och dess budget, har parlamentet arbetat för att förbättra och förtydliga rättigheterna för personer som söker vård utomlands. Ledamöterna har också lagstiftat om läkemedel – för att förbättra existerande system för säkerhet och varning och för att billigare "generiska" läkemedel ska bli tillgängliga snabbare.


Folkhälsan är förstås i hög grad beroende av vår miljö, som luft, vatten och kemikalier i vår omgivning, och maten vi äter. För mer information om parlamentets arbete i detta område, se tematexterna om miljö-, jordbruks- respektive konsumentfrågor.


 

1. Billigare och mer lättillgänglig sjukvård

Parlamentet antog en uppdatering av reglerna för gränsöverskridande sjukvård. De ändrade reglerna stärker patienternas rättigheter när det gäller att få behandling i ett annat EU-land än hemlandet och att få sina kostnader ersatta på samma nivåer som hemma.


Ledamöterna stödde också kortare maxtider för att godkänna generiska läkemedel och ger patienterna snabbare tillgång till nyare billigare behandlingar.

 
 

2. Säkra, nytänkande läkemedel till rimliga priser

Ledamöterna röstade igenom snabbare och mer effektiva system för varningar och återkallning så att man kan handla snabbt om man upptäcker risker eller faror med godkända mediciner. En viktig orsak till regeländringen var fallet med diabetesmedicinen Mediator. Nya lagar antogs också för att slå ner på falska läkemedel.


För tillfället arbetar parlamentet med att göra medicintekniska produkter och implantat säkrare, som en reaktion bland annat på skandalerna med defekta bröstimplantat och höftimplantat där metall användes på metall.


Parlamentet antog också tydligare regler för att förbättra kliniska tester av nya mediciner. Syftet vara att uppmuntra till forskning och samtidigt tillgodose patienternas rättigheter. Det nya lagförslaget väntas tydliggöra de etiska kommittéernas roll och detaljerat beskriva hur patienter kan ge informerat samtycke.

 
 

3. Från pandemier till rökning: förebygga på alla sätt

Efter H1N1-influensan och e.coli-pandemin har EU:s reaktionssystem på gränsöverskridande hot mot folkhälsan stärkts. EU-länderna kan exempelvis gå ihop för att köpa in vacciner, vilket väntas sänka kostnaderna om en pandemi uppstår.


Parlamentarikerna antog också nya förslag om kontroll av marknadsföring av tobaksprodukter. De röstade för nya säkerhets- och insynsregler som ska reglera den kraftigt ökande e-cigarettmarknaden.