Europarl  
 
Φινλανδία
Στατιστικά στοιχεία
Εκλογικός νόμος
Κατανομή κατά πολιτικές ομάδες
Ποσοστά συμμετοχής
Κατάλογος υποψηφίων
Βέλγιο
Τσεχία
Δανία
Γερμανία
Εσθονία
Ελλάδα
Ισπανία
Γαλλία
Ιρλανδία
Ιταλία
Κύπρος
Λετονία
Λιθουανία
Λουξεμβούργο
Ουγγαρία
Μάλτα
Ολλανδία
Αυστρία
Πολωνία
Πορτογαλία
Σλοβενία
Σλοβακία
Σουηδία
Μεγάλη Βρετανία
 
 


Sitemap Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου
     
Αρχική Σελίδα >> Η φωνή σου στην Ευρώπη >> Φινλανδία >> Κατάλογος υποψηφίων

Φινλανδία - 12/05/2004

PARTIS REPRESENTES AU PE OU AFFILIES A L'UN DE SES GROUPES
a. KOK - KANSALLINEN KOKOOMUS (PPE-DE)
1. Heikki; AUTTO 11. Marianne; MARENK
2. Viivi; AVELLAN 12. Antti; NIEMI-ARO
3. Seppo; HUHTA 13. Antti; NIEMINEN
4. Ville; ITÄLÄ 14. Heikki; PALKKIMÄKI
5. Juha; KANKKUNEN 15. Sirpa; PIETIKÄINEN
6. Piia-Noora; KAUPPI 16. Juha-Pekka; RIPATTI
7. Pirjo; KEMPPI-VIRTANEN 17. Lea; SAUKKONEN
8. Riikka; KERVINEN 18. Eva-Riitta; SIITONEN
9. Eija-Riitta; KORHOLA 19. Tanja; SOLEHMAINEN
10. Jukka; KUOPPAMÄKI 20. Alexander; STUBB
b. KD - KRISTILLISDEMOKRAATIT (PPE-DE)+ PERUSSUOMALAISET (no MEP)
1. Sauli; AHVENJÄRVI 9. Annika; KOKKO
2. Ville; AUVINEN 10. Kari; KÄRKKÄINEN
3. Lasse; HEIKKILÄ 11. Asmo; MAANSELKÄ
4. Anna-Kaisa; IMMONEN 12. Leena; MANTERE
5. Jouko; JÄÄSKELÄINEN 13. Helena; MOLANDER
6. Bjarne; KALLIS 14. Tauno; PEHKONEN
7. Tuula; KARHULA 15. Pekka; REINIKAINEN
8. Marja-Leena; KEMPPAINEN 16. 
c. SDP - SUOMEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE (PSE)
1. Nesrin; CAN 11. Antti; LIIKKANEN
2. Mikko; ELO 12. Tony; MELVILLE
3. Maria; GUZENINA 13. Riitta; MYLLER
4. Ulpu; IIVARI 14. Reino; PAASILINNA
5. Päivi; JÄRVINEN 15. Tuula; PETÄKOSKI-HULT
6. Antero; KEKKONEN 16. Barbro; SUNDBACK
7. Kimmo; KILJUNEN 17. Folke; SUNDMAN
8. Pirkko; LAHTI 18. Ismo; SÖDERLING
9. Lasse; LEHTINEN 19. Ilkka; TAIPALE
10. Joonas; LEPISTÖ 20. Marjatta; VEHKAOJA
d. KESK - SUOMEN KESKUSTA (ELDR)
1. Anneli; JÄÄTTEENMÄKI 11. Satu; RAISKI
2. Johanna; KENTALA 12. Pekka; RANTA
3. Lauri; KONTRO 13. Marketta; RATIA
4. Laura; KULKAS 14. Alpo; RUSI
5. Harriet; LONKA 15. Kari; SALMELAINEN
6. Antti; MYKKÄNEN 16. Tytti; SEPPÄNEN
7. Pekka; MYLLYMÄKI 17. Hannu; TAKKULA
8. Minna; NISSILÄ 18. Kyösti; VIRRANKOSKI
9. Ilpo; PAASO 19. Riitta; VÄISÄNEN
10. Samuli; POHJAMO 20. Paavo; VÄYRYNEN
e. SFP - SVENSKA FOLKPARTIET (ELDR)
1. Jarl; AHLBECK 11. Håkan; NORDMAN
2. Annika; AHLSKOG 12. Mats; NYLUND
3. Ann-Mari; AUDAS-WILLMAN 13. Jan D.; OKER-BLOM
4. Laura; FINNE-ELONEN 14. Kitty; SEPPÄLÄ
5. Tom; GULLBERG 15. Maria; STENSTRAND
6. Martina; HARMS-AALTO 16. Berth; SUNDSTRÖM
7. Barbara; HEINONEN 17. Folke; WESTERHOLM (WEST)
8. Sebastian; HIELM 18. Sten; ÖHMAN
9. Henrik; LAX 19. Markus; ÖSTERLUND
10. Linda; LINDHOLM 20. Viveka; ERIKSSON
f. VAS - VASEMMISTOLIITTO (GUE/NGL)
1. Pekka; BUTTLER 11. Harri; MOISIO
2. Jaana; HAAPASALO 12. Outi; OJALA
3. Jan-Mikael; HAKOMÄKI 13. Leila; PIIRAINEN
4. Antti; HOLOPAINEN 14. Juha; PIKKARAINEN
5. Anne; HUOTARI 15. Ari; RAJAMÄKI
6. Inna; ILIVITZKY 16. Jussi; SARAMO
7. Niina; KIVIAHO 17. Esko; SEPPÄNEN
8. Mikko; KÄHKÖNEN 18. Katja; SYVÄRINEN
9. Jukka; KÄRKKÄINEN 19. Kati; TYYSTJÄRVI
10. Oili; LIUKKONEN 20. Katariina; WALTZER
g.VIHR - VIHREÄT + INDÉPENDANT (Verts/ALE)
1. Uma; AALTONEN 11. Jyrki; KÄKÖNEN (Ind)
2. Umayya; ABU-HANNA 12. Janne; LÄNSIPURO
3. Minna; BJÖRKMAN 13. Elina; MOISIO
4. Satu; HASSI 14. Tuija; MÄKINEN
5. Ari; HEIKKINEN 15. Ville; NIINISTÖ
6. Jehki; HÄRKÖNEN 16. Mari; PUOSKARI
7. Timo; JUURIKKALA 17. Johanna; SUMUVUORI
8. Jussi; KAUHANEN 18. Anna-Maria; URHONEN
9. Kristiina; KOUROS 19. Niko-Mihkal; VALKEAPÄÄ
10. Irina; KROHN 20. Matti; WUORI (Ind)
h. SKP - SUOMEN KOMMUNISTINEN PUOLUE (GUE/NGL)
1. HAKANEN; Yrjö 11. Saara; RAUTIAINEN
2. Tuija; HAKKARAINEN (Ind) 12. Raimo; RUTTONEN
3. Olli; HERNBERG 13. Antti; SIIKA-AHO
4. Juha; HÄKKÄNEN 14. Ritva; SORVALI
5. Siiri; KORPPI 15. Vesa; SUOMINEN (Ind)
6. Juhani; LILJA 16. Arjo; SUONPERÄ
7. Jarmo; MUHONEN (Ind) 17. Jari; TERTSUNEN
8. Tuula; PALOMÄKI 18. Pekka; TIAINEN
9. Kari; PEITSAMO (Ind) 19. Petri; TOIKKANEN
10. Tanja; PELTTARI 20. Kalevi; WAHRMAN
i.LIB - LIBERAALIT (ELDR) (no MEPs currently)
1. Martti; CALONIUS 9. Dave; LIEBKIND
2. Magnus; EHRNROOTH 10. Jarno; LUOMA-NIRVA
3. Kimmo; ERIKSSON 11. Hans; PARVIKOSKI
4. Oili; HARJULA 12. Tomi; RIIHIMÄKI
5. Ilkka; INNAMAA 13. Sampo; SYREENI
6. Seppo; KANERVA 14. Juha; TAANILA
7. Hanna; KOIVULA 15. Pertti; TANTTINEN
8. Pekka; LAAKSO
PARTIS NON REPRESENTES AU PE
a. PS - PERUSSUOMALAISET
1. Ari; HALME 4. Vesa-Matti; SAARAKKALA
2. Harri; LINDELL 5. Pekka; SINISALO
3. Aaro; MIKKONEN 6. 
b. EKA - ELÄKELÄISET KANSAN ASIALLA
1. Paavo; SIRKIÄ 7. Maija; LEHTONEN
2. Martti; SALOVAARA 8. Lasse; LARE
3. Leila; KARTTUNEN 9. Jan; ÅHMAN
4. Lauri; LEPOLA 10. Jouko; VEIVO
5. Esko; POSTI 11. Jaakko; HALKO.
6. Arvi; HÄKÄLÄ 12. Sakari; LAHTI
c. KA - KÖYHIEN ASIALLA
1. Terttu; SAVOLA 11. Marja; KYYRÖ
2. Irina; ANDONOV 12. Päivi; KÄHKÖNEN-NIIRANEN
3. Juha; ENJALA 13. Jaana; MYÖTYRI-ULMANEN
4. Tarja; HAKALIN 14. Sabrina; NORLAMO
5. Olli; HEIKKINEN 15. Tiina; PARKKINEN
6. Aki; JÄNTTI 16. Andrej; RADOS
7. Unto; JÄÄPURO 17. Sirpa; ROIVAS
8. Rita-Sini; KUUSISTO 18. Juhani; SAARI
9. Tuula; KUUSISTO 19. Eero; SEPPANEN
10. Vieno; KYLLÖNEN 20. Seija; TÖYRYLÄ
d. SKS - SUOMEN KANSAN SINIVALKOISET
1. Kai; AALTO 5. Olavi; MÄENPÄÄ
2. Heimo; ALAJOKI 6. Janne (Pena); PENTTINEN
3. Matti; JÄRVIHARJU 7. Pauli; TALLQVIST
4. Pekka; LUUKKO 8. Timo; VIRTANEN
e. SI - SUOMI - ISÄNMAA
1. Väinö; KUISMA 7. Jarmo; SAARINEN
2. Jaakko; PARTANEN 8. Petri; LUUMI
3. Janne; RASINPURO 9. Janne; KUJALA
4. Ari; LAAKSO 10. Mika; TUULONEN
5. Timo; NISSINEN 11. Matti; TUULONEN
6. Aki; RANTANEN 12. Mikko; VUORINEN