Europarl  
 
Belgia
Tšehhi Vabariik
Taani
Saksamaa
Eesti
Kreeka
Hispaania
Prantsusmaa
Iirimaa
Itaalia
Küpros
Läti
Leedu
Luksemburg
Ungari
Malta
Holland
Austria
Poola
Portugal
Sloveenia
Slovakkia
Soome
Rootsi
Ühendatud Kuningriik
 
 


Sisukaart Õiguslik teade
     
Esileht >> Sinu hääl Euroopas

2) RAHVASTIKUNÄITAJAD (2001)

  SÜNDIMUS SUREMUS ABIELLUMINE
Crude birth rate Total fertility rate Live births outside marriage Crude death rate Infant mortality rate Life expectancy at birth, 2002 Crude marriage rate Crude divorce rate
per 1000 population children per woman as % of total live births per 1000 population per 1000 live births Males Females per 1000 population per 1000 population
EL 15 liikmesriiki
10,6 1,46 28,6 9,6 4,7 75,5 81,6 4,8 1,9
of which:
                 
Belgia
11,1 1,64 27,5 10,1 4,5 74,5 80,8 4,1 2,8
Taani
12,2 1,75 44,6 10,9 4,9 74,7 79,2 6,8 2,7
Saksamaa
8,9 1,35 25,0 10,1 4,3 74,8 80,8 4,7 2,4
Kreeka
9,7 1,25 4,3 9,7 5,1 75,4 80,7 5,5 1,1
Hispaania
10,0 1,24 19,0 8,9 3,5 75,7 83,1 5,1 0,9
Prantsusmaa
13,0 1,89 43,7 9,0 4,5 75,6 82,9 4,9 1,9
Iirimaa
15,0 1,98 31,2 7,7 5,8 73,0 78,5 5,0 0,7
Itaalia
9,2 1,25 10,0 9,5 4,7 76,8 82,9 4,5 0,7
Luksemburg
12,4 1,65 22,2 8,4 5,9 75,3 80,8 4,5 2,3
Holland
12,6 1,71 27,2 8,7 5,4 75,9 80,6 5,0 2,3
Austria
9,3 1,33 33,1 9,2 4,8 75,6 81,6 4,2 2,5
Portugal
11,0 1,46 23,8 10,2 5,0 73,4 80,4 5,7 1,8
Soome
10,8 1,73 39,5 9,4 3,2 74,9 81,5 4,8 2,6
Rootsi
10,3 1,57 55,5 10,5 3,7 77,7 82,1 4,0 2,4
Suurbritannia
11,2 1,65 40,1 10,0 5,5 75,7 80,4 4,8 2,6
 
EL 15 liikmesriiki+
AC-10
                 
10 uut liikmesriiki
                 
of which:
                 
Küpros
11,7 1,57 2,3 6,9 4,9 76,1 81,0 14,0 1,7
Tšehhi Vabariik
8,9 1,15 23,5 10,5 4,0 72,1 78,5 5,1 3,1
Eesti
9,3 1,34 56,2 13,6 8,8 65,2 77,0 4,1 3,2
Ungari
9,5 1,31 30,3 13,0 8,1 68,3 76,6 4,3 2,4
Leedu
9,1 1,29 25,4 11,6 7,9 65,9 77,4 4,5 3,2
Läti
8,3 1,21 42,1 14,0 11,0 65,5 77,0 3,9 2,4
Malta
9,8 1,51 12,9 7,5 4,4 75,8 80,5 5,6 n.a.
Poola
9,6 1,29 13,1 9,5 7,7 70,2 78,4 5,1 1,2
Sloveenia
8,8 1,21 39,4 9,3 4,2 72,1 79,6 3,5 1,1
Slovakkia
9,5 1,20 19,8 9,7 6,2 69,5 77,6 4,4 1,8



Source: Statistics in focus - No 20/2003, EUROSTAT
Production: JDa/DG4/European Parliament