Europarl  
 
Belgia
Tšehhi Vabariik
Taani
Saksamaa
Eesti
Kreeka
Hispaania
Prantsusmaa
Iirimaa
Itaalia
Küpros
Läti
Leedu
Luksemburg
Ungari
Malta
Holland
Austria
Poola
Portugal
Sloveenia
Slovakkia
Soome
Rootsi
Ühendatud Kuningriik
 
 


Sisukaart Õiguslik teade
     
Esileht >> Sinu hääl Euroopas

RAHVAARVU MUUTUMINE (2002)

  Population 1/1/2002 Live births Deaths Natural increase (1*) Net migration (2*) Total increase Population 1/1/2003
(1000)
EL 15 liikmesriiki
377.698,1 3.995,0 3.693,7 301,3 988,6 1.290,0 378.988,1
of which:
Belgia
10.309,7 113,6 106,4 7,2 38,9 46,1 10.355,8
Taani
5.368,4 64,1 58,6 5,5 9,6 15,2 5.383,6
Saksamaa
82.440,3 725,0 845,0 -120,0 221,7 101,7 82.542,0
Kreeka
10.988,0 102,5 104,2 -1,7 32,1 30,4 11.018,4
Hispaania
40.409,3 411,5 365,8 45,7 227,9 273,7 40.683,0
Prantsusmaa
59.337,9 762,7 539,7 223,0 65,0 288,0 59.625,9
Iirimaa
3.901,4 60,5 29,4 31,1 28,8 59,9 3.961,3
Itaalia
56.993,7 533,6 562,7 -29,1 107,1 78,0 57.071,7
Luksemburg
444,1 5,3 3,7 1,6 2,6 4,3 448,4
Holland
16.105,3 203,1 143,3 59,8 27,7 87,6 16.192,9
Austria
8.038,9 78,4 76,1 2,3 17,0 19,3 8.058,2
Portugal
10.335,6 114,4 106,2 8,2 70,0 78,1 10.413,7
Soome
5.194,9 55,6 49,4 6,2 5,3 11,4 5.206,3
Rootsi
8.909,1 95,8 95,0 0,8 30,9 31,7 8.940,8
Suurbritannia
58.921,5 668,8 608,0 60,8 104,0 164,7 59.086,2
EU-25
452.059,6 4.682,4 4.465,0 217,4 1.006,6 1.224,0 453.283,6
10 uut liikmesriiki
74.361,5 687,4 771,3 -83,9 18,0 -66,0 74.295,5
of which:
Küpros
793,1 8,9 5,7 3,2 8,4 11,6 804,7
Tšehhi Vabariik
10.206,4 92,8 108,2 -15,4 12,3 -3,2 10.203,2
Eesti
1.361,2 13,0 18,4 -5,4 0,2 -5,2 1.356,0
Ungari
10.174,9 96,8 132,8 -36,0 13,2 -22,9 10.152,0
Leedu
3.475,6 30,0 41,1 -11,1 -2,0 -13,0 3.462,6
Läti
2.345,8 20,0 32,5 -12,5 -1,8 -14,3 2.331,5
Malta
394,6 3,8 3,0 0,8 1,9 2,7 397,3
Poola
38.236,9 353,8 359,5 -5,7 -17,2 -22,9 38.214,0
Sloveenia
1.994,0 17,5 18,6 -1,1 2,1 1,0 1.995,0
Slovakkia
5.379,0 50,8 51,5 -0,7 0,9 0,2 5.379,2Source: Statistics in focus - No 20/2003, EUROSTAT
Production: JDa/DG4/European Parliament
(1*) Loomulik iive: elussündide ja surmade arvu vahe
(2*) Kogu sisseränne: rahvastiku kogu juurdekasvu ning loomuliku juurdekasvu vahe