Europarl  
 
1999-2004 metų akcentai
EP dabar
Rinkėjų aktyvumas
Politinės frakcijos
Procedūros taisyklės: 29 straipsnis
EP politinių frakcijų svetainės
Daugiau informacijos
 
 


Svetainės struktūra Teisinė informacija
     
Pradžia >> Jūsų Parlamentas >> Politinės frakcijos >> Procedūros taisyklės: 29 straipsnis

Darbo tvarkos taisykles, galiojancios nuo liepos 20 d.
29 straipsnis - Frakcijų kūrimas

 

  1. Parlamento nariai gali jungtis į frakcijas pagal savo politines pažiūras.

    Paprastai nebūtina, kad Parlamentas įvertintų frakcijos narių politines pažiūras. Jungdamiesi į frakcijas remiantis šiuo straipsniu, Parlamento nariai pripažįsta turį atitinkamas politines pažiūras. Tik jei atitinkami Parlamento nariai jas neigia, Parlamentas turi įvertinti, ar frakcija buvo sukurta nepažeidžiant Darbo tvarkos taisyklių.

  2. Frakcija sudaroma iš Parlamento narių, išrinktų ne mažiau kaip viename penktadalyje valstybių narių. Frakcijai įkurti reikia ne mažiau kaip devyniolikos Parlamento narių.
  3. Parlamento narys negali priklausyti daugiau nei vienai frakcijai.
  4. Apie frakcijos sukūrimą pranešama Pirmininkui pareiškimu. Šiame pareiškime nurodomas frakcijos pavadinimas, jos nariai ir biuro sudėtis.
  5. Pareiškimas paskelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.