Europarl  
 
Beļģija
Čehija
Dānija
Vācija
Igaunija
Grieķija
Spānija
Francija
Īrija
Itālija
Kipra
Latvija
Lietuva
Luksemburga
Ungārija
Malta
Nīderlande
Austrija
Polija
Portugāle
Slovēnija
Slovākija
Somija
Zviedrija
Apvienotā Karaliste
 
 


Lapas karte Juridisks pazinojums
     
Sākumlapa >> Tava balss Eiropā

DEMOGRĀFISKĀS IZMAIŅAS (2002)

  Population 1/1/2002 Live births Deaths Natural increase (1*) Net migration (2*) Total increase Population 1/1/2003
(1000)
15 ES dalībvalstis
377.698,1 3.995,0 3.693,7 301,3 988,6 1.290,0 378.988,1
of which:
Beļģija
10.309,7 113,6 106,4 7,2 38,9 46,1 10.355,8
Dānija
5.368,4 64,1 58,6 5,5 9,6 15,2 5.383,6
Vācija
82.440,3 725,0 845,0 -120,0 221,7 101,7 82.542,0
Grieķija
10.988,0 102,5 104,2 -1,7 32,1 30,4 11.018,4
Spānija
40.409,3 411,5 365,8 45,7 227,9 273,7 40.683,0
Francija
59.337,9 762,7 539,7 223,0 65,0 288,0 59.625,9
Īrija
3.901,4 60,5 29,4 31,1 28,8 59,9 3.961,3
Itālija
56.993,7 533,6 562,7 -29,1 107,1 78,0 57.071,7
Luksemburga
444,1 5,3 3,7 1,6 2,6 4,3 448,4
Nīderlande
16.105,3 203,1 143,3 59,8 27,7 87,6 16.192,9
Austrija
8.038,9 78,4 76,1 2,3 17,0 19,3 8.058,2
Portugāle
10.335,6 114,4 106,2 8,2 70,0 78,1 10.413,7
Somija
5.194,9 55,6 49,4 6,2 5,3 11,4 5.206,3
Zviedrija
8.909,1 95,8 95,0 0,8 30,9 31,7 8.940,8
Apvienotā Karaliste
58.921,5 668,8 608,0 60,8 104,0 164,7 59.086,2
EU-25
452.059,6 4.682,4 4.465,0 217,4 1.006,6 1.224,0 453.283,6
10 jaunās dalībvalstis
74.361,5 687,4 771,3 -83,9 18,0 -66,0 74.295,5
of which:
Kipra
793,1 8,9 5,7 3,2 8,4 11,6 804,7
Čehija
10.206,4 92,8 108,2 -15,4 12,3 -3,2 10.203,2
Igaunija
1.361,2 13,0 18,4 -5,4 0,2 -5,2 1.356,0
Ungārija
10.174,9 96,8 132,8 -36,0 13,2 -22,9 10.152,0
Lietuva
3.475,6 30,0 41,1 -11,1 -2,0 -13,0 3.462,6
Latvija
2.345,8 20,0 32,5 -12,5 -1,8 -14,3 2.331,5
Malta
394,6 3,8 3,0 0,8 1,9 2,7 397,3
Polija
38.236,9 353,8 359,5 -5,7 -17,2 -22,9 38.214,0
Slovēnija
1.994,0 17,5 18,6 -1,1 2,1 1,0 1.995,0
Slovākija
5.379,0 50,8 51,5 -0,7 0,9 0,2 5.379,2Source: Statistics in focus - No 20/2003, EUROSTAT
Production: JDa/DG4/European Parliament
(1*) Dabiskais pieaugums: starpība starp dzīvi dzimušajiem un mirušajiem
(2*) Migrācijas saldo, rēķinot to kā kopējā iedzīvotāju skaita pieauguma un dabiskā pieauguma starpību