Europarl  
 
Dania
Podstawowe dane
Ordynacja wyborcza
Przynaleznosc do grup politycznych
wykresy
tabela
Członkowie Parlamentu
Zmiany frekwencji wyborczej
Listy wyborcze
Belgia
Czechy
Niemcy
Estonia
Grecja
Hiszpania
Francja
Irlandia
Włochy
Cypr
Łotwa
Litwa
Luksemburg
Węgry
Malta
Holandia
Austria
Polska
Portugalia
Słowenia
Słowacja
Finlandia
Szwecja
Wielka Brytania
 
 


Mapa serwisu Klauzula prawna
     
Strona Główna >> Twój głos w Europie >> Dania >> Przynaleznosc do grup politycznych >> Członkowie Parlamentu

Dania - Członkowie Parlamentu

Parties
government (G) / opposition (O)
EP GROUP MEMBERS
KF (G)
Konservative Folkeparti
EPP-ED (1) ROVSING Christian Foldberg
SD (O)
Socialdemokratiet
PES (2) LUND Torben
THORNING-SCHMIDT Helle
V (G)
Venstre-danmarks Liberale Part
ELDR (5) ANDREASEN Ole
BUSK Niels
JENSEN Anne Elisabet
RIIS-JØRGENSEN Karin
SØRENSEN Ole B.
RV (O)
Radikale Venstre
ELDR (1) DYBKJÆR Lone
SF (O)
Socialistik Folkeparti
EUL/NGL (1) FRAHM Pernille
Folk B. (O)
FolkeBevaegelsen Mod EU
EUL/NGL (1) KRARUP Ole
Independent (O) EUL/NGL (1) BLAK Freddy (elected on list: SD - Socialdemokratiet)
DF (supports G in NP)
Dansk Folkeparti
UEN (1) CAMRE Mogens N.J.
Juni B. (O)
JuniBevaegelsen
EDD (3) ANDERSEN Bent Hindrup
BONDE Jens-Peter
SANDBÆK Ulla Margrethe