Europarl  
 
Francja
Podstawowe dane
Ordynacja wyborcza
Przynaleznosc do grup politycznych
wykresy
tabela
Członkowie Parlamentu
Zmiany frekwencji wyborczej
Listy wyborcze
Belgia
Czechy
Dania
Niemcy
Estonia
Grecja
Hiszpania
Irlandia
Włochy
Cypr
Łotwa
Litwa
Luksemburg
Węgry
Malta
Holandia
Austria
Polska
Portugalia
Słowenia
Słowacja
Finlandia
Szwecja
Wielka Brytania
 
 


Mapa serwisu Klauzula prawna
     
Strona Główna >> Twój głos w Europie >> Francja >> Przynaleznosc do grup politycznych >> tabela


Parties
Seats EPP-ED PES ELDR EUL/NGL Greens/EFA UEN EDD NA
UMP
13 13              
UDF
6 6              
Ind
2 2              
PS
17   17            
PRG
1   1            
PR
1     1          
PCF
3       3        
Ind
3       3        
LO
3       3        
LCR
2       2        
MRC
2       2        
Ind
2       2        
Verts
9         9      
RPF
2           2    
UMP
2           2    
CPNT
6             6  
Ind
3             3  
MPF
4               4
FN
5               5
Ind
1               1
Total
87 21 18 1 15 9 4 9 10