Europarl  
 
Belgia
Czechy
Dania
Niemcy
Estonia
Grecja
Hiszpania
Francja
Irlandia
Włochy
Cypr
Łotwa
Litwa
Luksemburg
Węgry
Malta
Holandia
Austria
Polska
Portugalia
Słowenia
Słowacja
Finlandia
Szwecja
Wielka Brytania
 
 


Mapa serwisu Klauzula prawna
     
Strona Główna >> Twój głos w Europie

2) WSKAŹNIKI DEMOGRAFICZNE (2001)

  ROZRODCZOŚĆ UMIERALNOŚĆ MAŁŻEŃSTWA
Crude birth rate Total fertility rate Live births outside marriage Crude death rate Infant mortality rate Life expectancy at birth, 2002 Crude marriage rate Crude divorce rate
per 1000 population children per woman as % of total live births per 1000 population per 1000 live births Males Females per 1000 population per 1000 population
Państwa UE
10,6 1,46 28,6 9,6 4,7 75,5 81,6 4,8 1,9
of which:
                 
Belgia
11,1 1,64 27,5 10,1 4,5 74,5 80,8 4,1 2,8
Dania
12,2 1,75 44,6 10,9 4,9 74,7 79,2 6,8 2,7
Niemcy
8,9 1,35 25,0 10,1 4,3 74,8 80,8 4,7 2,4
Grecja
9,7 1,25 4,3 9,7 5,1 75,4 80,7 5,5 1,1
Hiszpania
10,0 1,24 19,0 8,9 3,5 75,7 83,1 5,1 0,9
Francja
13,0 1,89 43,7 9,0 4,5 75,6 82,9 4,9 1,9
Irlandia
15,0 1,98 31,2 7,7 5,8 73,0 78,5 5,0 0,7
Włochy
9,2 1,25 10,0 9,5 4,7 76,8 82,9 4,5 0,7
Luksemburg
12,4 1,65 22,2 8,4 5,9 75,3 80,8 4,5 2,3
Holandia
12,6 1,71 27,2 8,7 5,4 75,9 80,6 5,0 2,3
Austria
9,3 1,33 33,1 9,2 4,8 75,6 81,6 4,2 2,5
Portugalia
11,0 1,46 23,8 10,2 5,0 73,4 80,4 5,7 1,8
Finlandia
10,8 1,73 39,5 9,4 3,2 74,9 81,5 4,8 2,6
Szwecja
10,3 1,57 55,5 10,5 3,7 77,7 82,1 4,0 2,4
Wielka Brytania
11,2 1,65 40,1 10,0 5,5 75,7 80,4 4,8 2,6
 
Państwa UE+
AC-10
                 
Państwa przystępujące
                 
of which:
                 
Cypr
11,7 1,57 2,3 6,9 4,9 76,1 81,0 14,0 1,7
Czechy
8,9 1,15 23,5 10,5 4,0 72,1 78,5 5,1 3,1
Estonia
9,3 1,34 56,2 13,6 8,8 65,2 77,0 4,1 3,2
Węgry
9,5 1,31 30,3 13,0 8,1 68,3 76,6 4,3 2,4
Litwa
9,1 1,29 25,4 11,6 7,9 65,9 77,4 4,5 3,2
Łotwa
8,3 1,21 42,1 14,0 11,0 65,5 77,0 3,9 2,4
Malta
9,8 1,51 12,9 7,5 4,4 75,8 80,5 5,6 n.a.
Polska
9,6 1,29 13,1 9,5 7,7 70,2 78,4 5,1 1,2
Słowenia
8,8 1,21 39,4 9,3 4,2 72,1 79,6 3,5 1,1
Słowacja
9,5 1,20 19,8 9,7 6,2 69,5 77,6 4,4 1,8Source: Statistics in focus - No 20/2003, EUROSTAT
Production: JDa/DG4/European Parliament