Europarl  
 
Belgia
Czechy
Dania
Niemcy
Estonia
Grecja
Hiszpania
Francja
Irlandia
Włochy
Cypr
Łotwa
Litwa
Luksemburg
Węgry
Malta
Holandia
Austria
Polska
Portugalia
Słowenia
Słowacja
Finlandia
Szwecja
Wielka Brytania
 
 


Mapa serwisu Klauzula prawna
     
Strona Główna >> Twój głos w Europie

ZMIANY W STRUKTURZE LUDNOŚCI (2002)

  Population 1/1/2002 Live births Deaths Natural increase (1*) Net migration (2*) Total increase Population 1/1/2003
(1000)
Państwa UE
377.698,1 3.995,0 3.693,7 301,3 988,6 1.290,0 378.988,1
of which:
Belgia
10.309,7 113,6 106,4 7,2 38,9 46,1 10.355,8
Dania
5.368,4 64,1 58,6 5,5 9,6 15,2 5.383,6
Niemcy
82.440,3 725,0 845,0 -120,0 221,7 101,7 82.542,0
Grecja
10.988,0 102,5 104,2 -1,7 32,1 30,4 11.018,4
Hiszpania
40.409,3 411,5 365,8 45,7 227,9 273,7 40.683,0
Francja
59.337,9 762,7 539,7 223,0 65,0 288,0 59.625,9
Irlandia
3.901,4 60,5 29,4 31,1 28,8 59,9 3.961,3
Włochy
56.993,7 533,6 562,7 -29,1 107,1 78,0 57.071,7
Luksemburg
444,1 5,3 3,7 1,6 2,6 4,3 448,4
Holandia
16.105,3 203,1 143,3 59,8 27,7 87,6 16.192,9
Austria
8.038,9 78,4 76,1 2,3 17,0 19,3 8.058,2
Portugalia
10.335,6 114,4 106,2 8,2 70,0 78,1 10.413,7
Finlandia
5.194,9 55,6 49,4 6,2 5,3 11,4 5.206,3
Szwecja
8.909,1 95,8 95,0 0,8 30,9 31,7 8.940,8
Wielka Brytania
58.921,5 668,8 608,0 60,8 104,0 164,7 59.086,2
EU-25
452.059,6 4.682,4 4.465,0 217,4 1.006,6 1.224,0 453.283,6
Państwa przystępujące
74.361,5 687,4 771,3 -83,9 18,0 -66,0 74.295,5
of which:
Cypr
793,1 8,9 5,7 3,2 8,4 11,6 804,7
Czechy
10.206,4 92,8 108,2 -15,4 12,3 -3,2 10.203,2
Estonia
1.361,2 13,0 18,4 -5,4 0,2 -5,2 1.356,0
Węgry
10.174,9 96,8 132,8 -36,0 13,2 -22,9 10.152,0
Litwa
3.475,6 30,0 41,1 -11,1 -2,0 -13,0 3.462,6
Łotwa
2.345,8 20,0 32,5 -12,5 -1,8 -14,3 2.331,5
Malta
394,6 3,8 3,0 0,8 1,9 2,7 397,3
Polska
38.236,9 353,8 359,5 -5,7 -17,2 -22,9 38.214,0
Słowenia
1.994,0 17,5 18,6 -1,1 2,1 1,0 1.995,0
Słowacja
5.379,0 50,8 51,5 -0,7 0,9 0,2 5.379,2Source: Statistics in focus - No 20/2003, EUROSTAT
Production: JDa/DG4/European Parliament
(1*) Przyrost naturalny: różnica pomiędzy liczbą urodzeń a liczbą zgonów
(2*) Migracja: obliczona na podstawie różnicy między ogólnym wzrostem liczby ludności a przyrostem naturalnym