Europarl  
 
Belgia
Czechy
Dania
Niemcy
Estonia
Grecja
Hiszpania
Francja
Irlandia
Włochy
Cypr
Łotwa
Litwa
Luksemburg
Węgry
Malta
Holandia
Austria
Polska
Portugalia
Słowenia
Słowacja
Finlandia
Szwecja
Wielka Brytania
 
 


Mapa serwisu Klauzula prawna
     
Strona Główna >> Twój głos w Europie

Unemployment rates in the European Union and Acceding countries

  Unemployment rate, December (seasonally adjusted data)
Total Males Females Under 25 years Over 25 years
2002 2003 2002 2003 2002 2003 2002 2003 2002 2003
EU-15
7,9 8,0 7,1 7,3 8,8 8,9 15,4 15,4 6,8 7,0
of which:
Belgium
7,7 8,3 7,3 8,1 8,3 8,7 20,2 22,1 6,4 6,9
Denmark
4,9 6,1 4,7 5,6 5,2 6,6 8,6 10,8 4,3 5,3
Germany
9,0 9,2 9,2 9,5 8,7 8,8 10,1 9,6 8,8 9,1
Greece*
9,9 9,2 6,5 5,8 14,9 14,0 26,0 26,5 8,0 7,3
Spain
11,5 11,2 8,2 8,1 16,4 15,7 22,9 22,4 9,9 9,7
France
9,1 9,5 8,0 8,4 10,3 10,7 19,7 20,5 7,8 8,2
Ireland
4,4 4,6 4,8 4,8 4,0 4,2 8,0 8,3 3,7 3,8
Italy**
8,9 8,4 7,0 6,6 11,9 11,2 27,0 26,5 7,1 6,7
Luxembourg
3,2 3,9 2,3 2,9 4,4 5,4 9,3 11,0 2,5 3,2
The Netherlands
3,0 4,3 3,0 4,2 3,1 4,5 5,7 7,4 2,5 3,7
Austria
4,3 4,5 4,2 4,3 4,5 4,7 6,9 7,3 3,9 4,1
Portugal
6,0 6,7 5,0 5,9 7,2 7,6 12,9 15,6 5,0 5,4
Finland
9,0 9,0 9,1 9,2 8,8 8,7 20,8 22,2 7,3 7,2
Sweden
5,1 6,0 5,5 6,4 4,7 5,6 12,2 14,0 4,1 4,9
United Kingdom***
4,9 5,1 5,4 5,5 4,2 4,6 11,8 12,1 3,6 3,8
AC-10
                   
of which:
Cyprus
4,0 4,7 3,4 4,2 4,8 5,3 9,7 10,6 3,4 4,0
Czech Republic
7,4 8,0 5,8 6,2 9,3 10,2 17,1 18,0 6,2 6,9
Estonia
9,9 9,6 10,3 9,6 9,5 9,6 22,7 21,3 8,4 8,2
Hungary
5,7 5,9 6,1 6,1 5,3 5,6 13,2 12,8 4,8 5,1
Lithuania
13,4 11,9 13,2 11,1 13,6 12,7 26,1 25,4 12,0 10,5
Latvia
11,3 10,5 11,6 10,3 11,0 10,7 20,1 16,9 10,1 9,6
Malta
7,8 8,7 6,6 7,1 10,3 12,1 18,5 20,5 4,6 5,1
Poland
19,7 19,1 19,1 18,5 20,4 19,9 41,9 40,2 16,3 16,1
Slovenia
6,4 6,4 6,1 5,9 6,8 7,0 15,6 15,7 5,4 5,4
Slovak Republic
18,3 16,6 18,1 16,3 18,5 16,9 36,2 30,6 15,2 14,3Source: New Cronos, EUROSTAT
Production: JDa/DG4/European Parliament
* September
** October
*** November