Europarl  
 
Najdôležitejšie udalosti 1999-2004
Odchádzajúci parlament
Poslanci Európskeho parlamentu
Počet politických strán
Ženy v Európskom parlamente
graf
tabul'ka
v percentách
Počet miest v Európskom parlamente
Vývoj účasti na voľbách
Politické skupiny
Viac informácií
 
 


Mapa Právne oznámenie
     
Domovská stránka >> Váš parlament >> Odchádzajúci parlament >> Ženy v Európskom parlamente >> graf

Zastúpenie žien v Európskom parlamente v %
Prerozdelenie podľa členského štátu - situácia dňa 01/05/2004

Zastúpenie žien v Európskom parlamente v %