Europarl  
 
Najdôležitejšie udalosti 1999-2004
Odchádzajúci parlament
Vývoj účasti na voľbách
Belgicko
Dánsko
Nemecko
Grécko
Španielsko
Francúzsko
Írsko
Taliansko
Luxembursko
Holandsko
Rakúsko
Portugalsko
Fínsko
Švédsko
Veľká Británia
Politické skupiny
Viac informácií
 
 


Mapa Právne oznámenie
     
Domovská stránka >> Váš parlament >> Vývoj účasti na voľbách >> EÚ

Vývoj účasti na voľbách na Európskych volbách

Vývoj účasti na voľbách na Európskych volbách


Členské štáty
1979 1984 1987¹ 1989 1994 1995¹ 1996¹ 1999
Deutschland
DE
65.7 56.8   62.3 60.0     45.2
France
FR
60.7 56.7   48.7 52.7     46.8
Belgique/België
BE²
91.4 92.2   90.7 90.7     91.0
Italia
IT³
84.9 83.4   81.5 74.8     70.8
Luxembourg
LU²
88.9 88.8   87.4 88.5     87.3
Nederland
NL
57.8 50.6   47.2 35.6     30.0
United Kingdom
UK
32.2 32.6   36.2 36.4     24.0
Ireland
IE
63.6 47.6   68.3 44.0     50.2
Danmark
DK
47.8 52.4   46.2 52.9     50.5
Hellas
EL²
  77.2   79.9 71.2     75.3
España
ES
    68.9 54.6 59.1     63.0
Portugal
PT
    72.4 51.2 35.5     40.0
Sverige
SE
          41.6   38.8
Österreich
AT
            67.7 49.4
Suomi/Finland
FI
            60.3 31.4
Priemer v EÚ
63 61 / 58.5 56.8 / / 49.8
¹  European Elections following accession
²  Voting compulsory
³ Italy - voting: is a civic obligation, no penalty