Europarl  
 
Rakúsko
Štrukturované údaje
Zákon o voľbách
Prerozdelenie do politických skupín
Vývoj účasti na voľbách
na Európskych volbách
na všeobecných volbách
Zoznam kandidátov
Belgicko
Česká republika
Dánsko
Nemecko
Estónsko
Grécko
Španielsko
Francúzsko
Írsko
Taliansko
Cyprus
Lotyšsko
Litva
Luxembursko
Maďarsko
Malta
Holandsko
Poľsko
Portugalsko
Slovinsko
Slovensko
Fínsko
Švédsko
Veľká Británia
 
 


Mapa Právne oznámenie
     
Domovská stránka >> Váš hlas v Európe >> Rakúsko >> Vývoj účasti na voľbách >> na všeobecných volbách

Rakúsko - Vývoj účasti na voľbách na všeobecných volbách

Rakúsko - Vývoj účasti na voľbách na všeobecných volbách


Údaje o účasti na voľbách do národných parlamentov sú prevzaté z databázy o účasti voličov, ktorú poskytla International IDEA (http://www.idea.int/vt/index.cfm) [copyright © International Institute for Democracy and Electoral Assistance].