Europarl  
 
Belgicko
Česká republika
Dánsko
Nemecko
Estónsko
Grécko
Španielsko
Francúzsko
Írsko
Taliansko
Cyprus
Lotyšsko
Litva
Luxembursko
Maďarsko
Malta
Holandsko
Rakúsko
Poľsko
Portugalsko
Slovinsko
Slovensko
Fínsko
Švédsko
Veľká Británia
 
 


Mapa Právne oznámenie
     
Domovská stránka >> Váš hlas v Európe

Demographic statistics for the European Union

  Area (1000 km2): Celková populácia (1.1.2003): Počet obyvateľov na km2: Age structure (2002 or latest available)
Celkom Muži Ženy 0-14 15-24 25-49 50-64 65+
Štáty EÚ-15*
3.238 378.988.100 185.354.440 193.633.666 117,0 16,8 12,4 37,0 17,5 16,3
of which:
Belgicko
30,5 10.355.844 5.066.885 5.288.959 339,4 17,5 12,1 36,3 17,1 16,9
Dánsko
43,1 5.383.507 2.662.423 2.721.084 124,9 18,7 11,1 36,2 19,2 14,8
Nemecko
357,0 82.536.680 40.344.879 42.191.801 231,2 15,3 11,4 37,4 18,9 17,1
Grécko (2000)
131,9 10.554.404 5.199.841 5.354.563 80,0 15,2 14,0 36,0 17,5 17,3
Španielsko (2002)
504,8 40.409.330 19.779.378 20.629.952 80,1 14,6 13,5 38,8 16,1 17,1
Francúzsko
547,0 59.630.121 28.974.588 30.655.533 109,0 18,7 13,0 35,3 16,7 16,2
Írsko
70,3 3.963.636 1.969.123 1.994.513 56,4 21,2 17,1 35,9 14,7 11,2
Taliansko (2001)
301,2 57.844.017 28.094.857 29.749.160 192,0 14,4 11,4 37,4 18,6 18,2
Luxembursko
2,59 448.300 221.009 227.291 173,4 18,8 11,5 39,5 16,2 14,1
Holansko
41,5 16.192.572 8.015.471 8.177.101 389,9 18,6 11,9 38,1 17,8 13,7
Rakúsko
83,9 8.067.289 3.909.120 4.158.169 96,2 16,4 11,8 38,4 17,8 15,6
Portugalsko
92,4 10.407.465 5.030.247 5.377.218 112,6 16,0 13,9 36,4 17,2 16,5
Fínsko
337,0 5.206.295 2.544.916 2.661.379 15,4 17,9 12,6 34,7 19,6 15,2
Švédsko
450,0 8.940.788 4.427.107 4.513.681 19,9 18,2 11,6 33,9 19,1 17,2
UK (2001)
244,8 59.862.820 29.511.833 30.350.993 244,5 18,9 12,1 36,3 17,1 15,6
EU-25
  453.188.971 221.095.868 232.093.109   n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Pristupujúce krajiny-10**
738,4 74.200.871 35.741.428 38.459.443 100,5 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
of which:
Cyprus
9,3 715.137 350.623 364.514 77,3 22,7 15,4 35,1 15,4 11,4
Česká republika
78,9 10.203.269 4.966.706 5.236.563 129,4 15,9 14,6 36,4 19,3 13,8
Estónsko
45,2 1.356.045 624.961 731.084 30,0 17,7 14,6 34,7 17,7 15,2
Maďarsko
93,0 10.142.362 4.818.456 5.323.906 109,0 16,3 14,1 35,9 18,4 15,3
Litva
65,2 3.462.553 1.617.304 1.845.249 53,1 19,0 14,6 36,0 16,2 14,2
Lotyšsko
64,6 2.331.480 1.073.057 1.258.423 36,1 16,6 14,8 35,1 18,0 15,5
Malta (2002)
0,32 394.641 195.363 199.278 1248,9 19,2 14,9 34,9 18,4 12,6
Poľsko
312,7 38.218.531 18.506.749 19.711.782 122,2 18,2 16,9 36,5 15,8 12,5
Slovinsko
20,3 1.995.033 975.587 1.019.446 98,5 15,4 14,2 38,4 17,5 14,5
Slovensko
49,0 5.379.161 2.611.306 2.767.855 109,7 18,9 16,8 36,8 15,2 11,4Source: New Cronos - theme 2
Production: JDa/DG4/European Parliament
*including estimates for 2003 for Greece, Spain, Italy and UK
**including estimate for Malta in 2003