Europarl  
 
Maďarsko
Štrukturované údaje
Zákon o voľbách
Prerozdelenie do politických skupín
graf
tabul'ka
Poslanci Európskeho parlamentu
Vývoj účasti na voľbách
Zoznam kandidátov
Belgicko
Česká republika
Dánsko
Nemecko
Estónsko
Grécko
Španielsko
Francúzsko
Írsko
Taliansko
Cyprus
Lotyšsko
Litva
Luxembursko
Malta
Holandsko
Rakúsko
Poľsko
Portugalsko
Slovinsko
Slovensko
Fínsko
Švédsko
Veľká Británia
 
 


Mapa Právne oznámenie
     
Domovská stránka >> Váš hlas v Európe >> Maďarsko >> Prerozdelenie do politických skupín >> Poslanci Európskeho parlamentu

Maďarsko - Poslanci Európskeho parlamentu

Parties
government (G) / opposition (O)
EP GROUP MEPs
FIDESZ- MPP (O)
Magyar Polgari Part
EPP-ED (9) Mr Zoltan BAGO
Mr Mihaly BALLA
Mr Attila GRUBER
Mr Andras GYURK
Mr Jeno MANNINGER
Mr Zsolt NEMETH
Mr Csaba ORY
Mr Laszlo SURJAN
Mr Jozsef SZAJER
MDF (O)
Magyar Demokrata Forum
EPP-ED (3) Mr Istvan BALSAI
Mr Jozsef EKES
Mr Andras KELEMEN
MSZP (G)
Magyar Szocialista Part
PES (10) Mr Imre CZINEGE
Mr Szabolcs FAZAKAS
Ms Zita GURMAI-GULYAS
Mr Gyula HEGYI
Ms Magda KOSANE-KOVACS
Mr Zoltan SZABO
Mr Csaba TABAJDI
Ms Agnes VADAI
Mr Pal VASTAGH
Mr Gyula VARI
SZDSZ (G)
Szabad Demokratak Szövetsege
ELDR (2) Mr Matyas EORSI
Mr Istvan SZENT-IVANYI