Europarl  
 
Maďarsko
Štrukturované údaje
Zákon o voľbách
Prerozdelenie do politických skupín
Vývoj účasti na voľbách
na všeobecných volbách
Zoznam kandidátov
Belgicko
Česká republika
Dánsko
Nemecko
Estónsko
Grécko
Španielsko
Francúzsko
Írsko
Taliansko
Cyprus
Lotyšsko
Litva
Luxembursko
Malta
Holandsko
Rakúsko
Poľsko
Portugalsko
Slovinsko
Slovensko
Fínsko
Švédsko
Veľká Británia
 
 


Mapa Právne oznámenie
     
Domovská stránka >> Váš hlas v Európe >> Maďarsko >> Vývoj účasti na voľbách >> na všeobecných volbách

Maďarsko - Vývoj účasti na voľbách na všeobecných volbách

Maďarsko - Vývoj účasti na voľbách na všeobecných volbách


Information on the turnout in national legislative elections is taken from International IDEA Data base on Voter Turnout (http://www.idea.int/vt/index.cfm) [copyright © International Institute for Democracy and Electoral Assistance].