Europarl  
 
Belgicko
Česká republika
Dánsko
Nemecko
Estónsko
Grécko
Španielsko
Francúzsko
Írsko
Taliansko
Cyprus
Lotyšsko
Litva
Luxembursko
Maďarsko
Malta
Holandsko
Rakúsko
Poľsko
Portugalsko
Slovinsko
Slovensko
Fínsko
Švédsko
Veľká Británia
 
 


Mapa Právne oznámenie
     
Domovská stránka >> Váš hlas v Európe

2) DEMOGRAFICKÉ UKAZOVATELE (2001)

  PÔRODNOSŤ ÚMRTNOSŤ POČET UZATVORENÝCH MANŽELSTIEV
Crude birth rate Total fertility rate Live births outside marriage Crude death rate Infant mortality rate Life expectancy at birth, 2002 Crude marriage rate Crude divorce rate
per 1000 population children per woman as % of total live births per 1000 population per 1000 live births Males Females per 1000 population per 1000 population
Štáty EÚ-15
10,6 1,46 28,6 9,6 4,7 75,5 81,6 4,8 1,9
of which:
                 
Belgicko
11,1 1,64 27,5 10,1 4,5 74,5 80,8 4,1 2,8
Dánsko
12,2 1,75 44,6 10,9 4,9 74,7 79,2 6,8 2,7
Nemecko
8,9 1,35 25,0 10,1 4,3 74,8 80,8 4,7 2,4
Grécko
9,7 1,25 4,3 9,7 5,1 75,4 80,7 5,5 1,1
Španielsko
10,0 1,24 19,0 8,9 3,5 75,7 83,1 5,1 0,9
Francúzsko
13,0 1,89 43,7 9,0 4,5 75,6 82,9 4,9 1,9
Írsko
15,0 1,98 31,2 7,7 5,8 73,0 78,5 5,0 0,7
Taliansko
9,2 1,25 10,0 9,5 4,7 76,8 82,9 4,5 0,7
Luxembursko
12,4 1,65 22,2 8,4 5,9 75,3 80,8 4,5 2,3
Holansko
12,6 1,71 27,2 8,7 5,4 75,9 80,6 5,0 2,3
Rakúsko
9,3 1,33 33,1 9,2 4,8 75,6 81,6 4,2 2,5
Portugalsko
11,0 1,46 23,8 10,2 5,0 73,4 80,4 5,7 1,8
Fínsko
10,8 1,73 39,5 9,4 3,2 74,9 81,5 4,8 2,6
Švédsko
10,3 1,57 55,5 10,5 3,7 77,7 82,1 4,0 2,4
Veľká Británia
11,2 1,65 40,1 10,0 5,5 75,7 80,4 4,8 2,6
 
Štáty EÚ-15+
AC-10
                 
Pristupujúce krajiny-10
                 
of which:
                 
Cyprus
11,7 1,57 2,3 6,9 4,9 76,1 81,0 14,0 1,7
Česká republika
8,9 1,15 23,5 10,5 4,0 72,1 78,5 5,1 3,1
Estónsko
9,3 1,34 56,2 13,6 8,8 65,2 77,0 4,1 3,2
Maďarsko
9,5 1,31 30,3 13,0 8,1 68,3 76,6 4,3 2,4
Litva
9,1 1,29 25,4 11,6 7,9 65,9 77,4 4,5 3,2
Lotyšsko
8,3 1,21 42,1 14,0 11,0 65,5 77,0 3,9 2,4
Malta
9,8 1,51 12,9 7,5 4,4 75,8 80,5 5,6 n.a.
Poľsko
9,6 1,29 13,1 9,5 7,7 70,2 78,4 5,1 1,2
Slovinsko
8,8 1,21 39,4 9,3 4,2 72,1 79,6 3,5 1,1
Slovensko
9,5 1,20 19,8 9,7 6,2 69,5 77,6 4,4 1,8Source: Statistics in focus - No 20/2003, EUROSTAT
Production: JDa/DG4/European Parliament