Europarl  
 
Malta
Štrukturované údaje
Zákon o voľbách
Prerozdelenie do politických skupín
Vývoj účasti na voľbách
Zoznam kandidátov
Belgicko
Česká republika
Dánsko
Nemecko
Estónsko
Grécko
Španielsko
Francúzsko
Írsko
Taliansko
Cyprus
Lotyšsko
Litva
Luxembursko
Maďarsko
Holandsko
Rakúsko
Poľsko
Portugalsko
Slovinsko
Slovensko
Fínsko
Švédsko
Veľká Británia
 
 


Mapa Právne oznámenie
     
Domovská stránka >> Váš hlas v Európe >> Malta >> Zoznam kandidátov

Malta - 18/05/2004

PARTIS REPRESENTES AU PE OU AFFILIES A L'UN DE SES GROUPES
a. PN - PARTIT NAZZJONALISTA (PPE-DE)
1. Simon; BUSUTTIL 5. Joe; FRIGGIERI
2. David; CASA 6. Ian; SPITERI BAILEY
3. Joanna; DRAKE 7. Joe; TABONE
4. Michael; FALZON 8. Roberta; TEDESCO TRICCAS
b. MLP - PARTIT LABURISTA (PSE)
1. John ;ATTARD MONTALTO 5. Owen; BONNICI
2. Glenn ; BEDDINGFIELD 6. Joe; DEBONO GRECH
3. Louis; GRECH 7. Robert; MICALLEF
4. Joseph; MUSCAT 8. Wenzu; MINTOFF
c. AD - ALTERNATTIVA DEMOKRATIKA (VERTS-ALE, no mep)
1. Arnold; CASSOLA 2. 
PARTIS NON REPRESENTES AU PE
a. GRUPP ALPHA
1. Emmy; BEZZINA 3. 
2. John; ZAMMIT 4. 
b. CHRISTIAN DEMOCRATIC REPUBLICAN PARTY
1. Mark VON BROCKDORFF 2. 
c. IMPERIUM EUROPA
1. Norman; LOWELL 2. 
d. KUL EWROPA
1. Cecil Herbert; JONES 2. 
e. INDEPENDENT CANDIDATES
1. Nazzareno; BONNICI 4. Christopher; ZAMMIT
2. Lino; FARRUGIA 5. Victor; ZAMMIT
3. Damian; CHUKWUEMEKA IWUEKE 6.