Europarl  
 
Belgicko
Česká republika
Dánsko
Nemecko
Estónsko
Grécko
Španielsko
Francúzsko
Írsko
Taliansko
Cyprus
Lotyšsko
Litva
Luxembursko
Maďarsko
Malta
Holandsko
Rakúsko
Poľsko
Portugalsko
Slovinsko
Slovensko
Fínsko
Švédsko
Veľká Británia
 
 


Mapa Právne oznámenie
     
Domovská stránka >> Váš hlas v Európe

POPULAČNÉ ZMENY (2002)

  Population 1/1/2002 Live births Deaths Natural increase (1*) Net migration (2*) Total increase Population 1/1/2003
(1000)
Štáty EÚ-15
377.698,1 3.995,0 3.693,7 301,3 988,6 1.290,0 378.988,1
of which:
Belgicko
10.309,7 113,6 106,4 7,2 38,9 46,1 10.355,8
Dánsko
5.368,4 64,1 58,6 5,5 9,6 15,2 5.383,6
Nemecko
82.440,3 725,0 845,0 -120,0 221,7 101,7 82.542,0
Grécko
10.988,0 102,5 104,2 -1,7 32,1 30,4 11.018,4
Španielsko
40.409,3 411,5 365,8 45,7 227,9 273,7 40.683,0
Francúzsko
59.337,9 762,7 539,7 223,0 65,0 288,0 59.625,9
Írsko
3.901,4 60,5 29,4 31,1 28,8 59,9 3.961,3
Taliansko
56.993,7 533,6 562,7 -29,1 107,1 78,0 57.071,7
Luxembursko
444,1 5,3 3,7 1,6 2,6 4,3 448,4
Holansko
16.105,3 203,1 143,3 59,8 27,7 87,6 16.192,9
Rakúsko
8.038,9 78,4 76,1 2,3 17,0 19,3 8.058,2
Portugalsko
10.335,6 114,4 106,2 8,2 70,0 78,1 10.413,7
Fínsko
5.194,9 55,6 49,4 6,2 5,3 11,4 5.206,3
Švédsko
8.909,1 95,8 95,0 0,8 30,9 31,7 8.940,8
Veľká Británia
58.921,5 668,8 608,0 60,8 104,0 164,7 59.086,2
EU-25
452.059,6 4.682,4 4.465,0 217,4 1.006,6 1.224,0 453.283,6
Pristupujúce krajiny-10
74.361,5 687,4 771,3 -83,9 18,0 -66,0 74.295,5
of which:
Cyprus
793,1 8,9 5,7 3,2 8,4 11,6 804,7
Česká republika
10.206,4 92,8 108,2 -15,4 12,3 -3,2 10.203,2
Estónsko
1.361,2 13,0 18,4 -5,4 0,2 -5,2 1.356,0
Maďarsko
10.174,9 96,8 132,8 -36,0 13,2 -22,9 10.152,0
Litva
3.475,6 30,0 41,1 -11,1 -2,0 -13,0 3.462,6
Lotyšsko
2.345,8 20,0 32,5 -12,5 -1,8 -14,3 2.331,5
Malta
394,6 3,8 3,0 0,8 1,9 2,7 397,3
Poľsko
38.236,9 353,8 359,5 -5,7 -17,2 -22,9 38.214,0
Slovinsko
1.994,0 17,5 18,6 -1,1 2,1 1,0 1.995,0
Slovensko
5.379,0 50,8 51,5 -0,7 0,9 0,2 5.379,2Source: Statistics in focus - No 20/2003, EUROSTAT
Production: JDa/DG4/European Parliament
(1*) Prirodzený nárast: rozdiel medzi počtom živo narodených detí a počtom úmrtí
(2*) Čistá migrácia: vypočítavaná na základe rozdielu medzi celkovou populáciou a prirodzeným nárastom