Europarl  
 
Belgicko
Česká republika
Dánsko
Nemecko
Estónsko
Grécko
Španielsko
Francúzsko
Írsko
Taliansko
Cyprus
Lotyšsko
Litva
Luxembursko
Maďarsko
Malta
Holandsko
Rakúsko
Poľsko
Portugalsko
Slovinsko
Slovensko
Fínsko
Švédsko
Veľká Británia
 
 


Mapa Právne oznámenie
     
Domovská stránka >> Váš hlas v Európe

Unemployment rates in the European Union and Acceding countries

  Unemployment rate, December (seasonally adjusted data)
Total Males Females Under 25 years Over 25 years
2002 2003 2002 2003 2002 2003 2002 2003 2002 2003
EU-15
7,9 8,0 7,1 7,3 8,8 8,9 15,4 15,4 6,8 7,0
of which:
Belgium
7,7 8,3 7,3 8,1 8,3 8,7 20,2 22,1 6,4 6,9
Denmark
4,9 6,1 4,7 5,6 5,2 6,6 8,6 10,8 4,3 5,3
Germany
9,0 9,2 9,2 9,5 8,7 8,8 10,1 9,6 8,8 9,1
Greece*
9,9 9,2 6,5 5,8 14,9 14,0 26,0 26,5 8,0 7,3
Spain
11,5 11,2 8,2 8,1 16,4 15,7 22,9 22,4 9,9 9,7
France
9,1 9,5 8,0 8,4 10,3 10,7 19,7 20,5 7,8 8,2
Ireland
4,4 4,6 4,8 4,8 4,0 4,2 8,0 8,3 3,7 3,8
Italy**
8,9 8,4 7,0 6,6 11,9 11,2 27,0 26,5 7,1 6,7
Luxembourg
3,2 3,9 2,3 2,9 4,4 5,4 9,3 11,0 2,5 3,2
The Netherlands
3,0 4,3 3,0 4,2 3,1 4,5 5,7 7,4 2,5 3,7
Austria
4,3 4,5 4,2 4,3 4,5 4,7 6,9 7,3 3,9 4,1
Portugal
6,0 6,7 5,0 5,9 7,2 7,6 12,9 15,6 5,0 5,4
Finland
9,0 9,0 9,1 9,2 8,8 8,7 20,8 22,2 7,3 7,2
Sweden
5,1 6,0 5,5 6,4 4,7 5,6 12,2 14,0 4,1 4,9
United Kingdom***
4,9 5,1 5,4 5,5 4,2 4,6 11,8 12,1 3,6 3,8
AC-10
                   
of which:
Cyprus
4,0 4,7 3,4 4,2 4,8 5,3 9,7 10,6 3,4 4,0
Czech Republic
7,4 8,0 5,8 6,2 9,3 10,2 17,1 18,0 6,2 6,9
Estonia
9,9 9,6 10,3 9,6 9,5 9,6 22,7 21,3 8,4 8,2
Hungary
5,7 5,9 6,1 6,1 5,3 5,6 13,2 12,8 4,8 5,1
Lithuania
13,4 11,9 13,2 11,1 13,6 12,7 26,1 25,4 12,0 10,5
Latvia
11,3 10,5 11,6 10,3 11,0 10,7 20,1 16,9 10,1 9,6
Malta
7,8 8,7 6,6 7,1 10,3 12,1 18,5 20,5 4,6 5,1
Poland
19,7 19,1 19,1 18,5 20,4 19,9 41,9 40,2 16,3 16,1
Slovenia
6,4 6,4 6,1 5,9 6,8 7,0 15,6 15,7 5,4 5,4
Slovak Republic
18,3 16,6 18,1 16,3 18,5 16,9 36,2 30,6 15,2 14,3Source: New Cronos, EUROSTAT
Production: JDa/DG4/European Parliament
* September
** October
*** November