Europarl  
 
Pomembni dosežki 1999-2004
Parlament danes
Volilna udeležba
Politične skupine
29. člen Poslovnika
Spletne strani političnih skupin
Več informacij
 
 


Kazalo Pravne informacije
     
Domov >> Vaš parlament >> Politične skupine >> 29. člen Poslovnika

Poslovnik, kot bo veljal od 20. julija dalje
29. člen - Oblikovanje političnih skupin

 

  1. Poslanci lahko glede na svojo politično pripadnost oblikujejo skupine.

    Parlamentu običajno ni treba ocenjevati politične pripadnosti članov skupine. Z oblikovanjem skupine po tem členu zadevni poslanci po definiciji priznajo politično pripadnost. Le kadar zadevni poslanci to zanikajo, mora Parlament oceniti, ali je bila skupina ustanovljena v skladu s tem poslovnikom.

  2. Politično skupino sestavljajo poslanci, izvoljeni v najmanj petini držav članic. Najmanjše število poslancev, potrebno za oblikovanje politične skupine, je devetnajst.
  3. Poslanec lahko pripada le eni politični skupini.
  4. Predsednik mora biti o ustanovitvi politične skupine obveščen z izjavo. Izjava podrobno navaja ime skupine, njene člane in njeno predsedstvo.
  5. Izjava se objavi v Uradnem listu Evropske unije.