Europarl  
 
Höjdpunkter 1999-2004
Nuvarande mandatperiod
Utveckling av valdeltagande
Partigrupper
Arbetsordning: art. 29
Partigruppernas hemsidor
Mer information
 
 


Webbkarta Rättsligt meddelande
     
Startsida >> Ditt parlament >> Partigrupper >> Arbetsordning: art. 29

Arbetsordning gällande fr.o.m. den 20 juli
Artikel 29 - Bildande av politiska grupper

 

  1. Ledamöter får bilda grupper efter politisk tillhörighet.

    Parlamentet behöver i normala fall inte bedöma gruppledamöters politiska samhörighet. Ledamöter som tillsammans bildar en grupp i enlighet med denna artikel skall per definition acceptera att de har politisk samhörighet. Endast då de berörda ledamöterna förnekar detta blir det nödvändigt för parlamentet att utvärdera huruvida gruppen har bildats i överensstämmelse med arbetsordningens bestämmelser.

  2. En politisk grupp skall omfatta ledamöter som valts i minst en femtedel av medlemsstaterna. För att bilda en politisk grupp fordras minst 19 ledamöter.
  3. En ledamot får inte tillhöra fler än en politisk grupp.
  4. Bildandet av en politisk grupp skall anmälas till talmannen. Anmälan skall omfatta gruppens namn, dess medlemmar och dess styrelseledamöter.
  5. Anmälan skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.