Med forbehold af EPs sammensætning pr. 20/07/04

14/06/2004 18:05:00

 
a. CDA - CHRISTEN DEMOCRATISCH APPEL (PPE-DE)
1. Camiel; EURLINGS 5. Lambert; VAN NISTELROOIJ
2. Maria; MARTENS 6. Corien; WORTMANN-KOOL
3. Albert-Jan; MAAT 7. Bert; DOORN
4. Ria; OOMEN-RUIJTEN
b. PvdA - PARTIJ VAN DE ARBEID (PSE)
1. Max; VAN DEN BERG 5. Dorette; CORBEY
2. Edith; MASTENBROEK 6. Thijs; BERMAN
3. Jan Marinus; WIERSMA 7. Ieke; VAN DEN BURG
4. Emine; BOZKURT
c. VVD - VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEID EN DEMOCRATIE (ELDR):
1. Jules; MAATEN 3. Jan; MULDER
2. Jeanine; HENNIS-PLASSCHAERT 4. Toine; MANDERS
d. D'66 - DEMOCRATEN 66 (ELDR) :
1. Sophie; IN T VELD
e. SP - SOCIALISTISCHE PARTIJ (GUE/NGL) :
1. Erik ; MEIJER 2. Kartika; LIOTARD
f. GROEN LINKS (Verts/ALE) :
1. Kathalijne; BUITENWEG 2. Joost; LAGENDIJK
g. ChristenUnie-SGP (EDD): ChristenUnie / Staatkundig Gereformeerde Partij
1. Hans; BLOKLAND (ChristenUnie) 2. Bas; BELDER (SGP)
h. EUROPA TRANSPARANT (Autres)
1. Paul; VAN BUITENEN 2. Els; DE GROEN
- Collaboration EP - Eos Gallup Europe.