Дял на гласувалите избиратели 18.20%

Крайни резултати

Резултати по национални партии

Встъпителна сесия през 2014 г.

ANO 2011
percent 16.13%
seats 4
Coal. (TOP 09 + STAN)
percent 15.95%
seats 4
ČSSD
percent 14.17%
seats 4
KSČM
percent 10.98%
seats 3
KDU-ČSL
percent 9.95%
seats 3
ODS
percent 7.67%
seats 2
Svobodní
percent 5.24%
seats 1
Česká pirátská strana
percent 4.78%
seats 0
SZ
percent 3.77%
seats 0
Usvit
percent 3.12%
seats 0
VV
percent 0.46%
seats 0
Други партии
percent 7.78%
seats 0

Места по политически групи

Група на Европейската народна партия (Християндемократи)

Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
7

Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент

Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
4

Европейски консерватори и реформисти

Европейски консерватори и реформисти
2

Алианс на либералите и демократите за Европа

Алианс на либералите и демократите за Европа
4

Европейска обединена левица - Северна зелена левица

Европейска обединена левица - Северна зелена левица
3

Зелените l Европейски Свободен Алианс

Зелените l Европейски Свободен Алианс
0

Група „Европа на свободата и пряката демокрация“

Група „Европа на свободата и пряката демокрация“
1

Независими членове – Членове, непринадлежащи към никоя политическа група

Независими членове – Членове, непринадлежащи към никоя политическа група
0

Процент на жените 24 %

Процент на мъжете 76 %

Встъпителна сесия през 2014 г.