Дял на гласувалите избиратели 56.32%

Крайни резултати

Резултати по национални партии

Встъпителна сесия през 2014 г.

O. (DF)
percent 26.60%
seats 4
A. (S)
percent 19.10%
seats 3
V. (V)
percent 16.70%
seats 2
F. (SF)
percent 11.00%
seats 1
C. (KF)
percent 9.10%
seats 1
N.
percent 8.10%
seats 1
B. (RV)
percent 6.50%
seats 1
I. (LA)
percent 2.90%
seats 0
Други партии
percent 0.00%
seats 0

Места по политически групи

Група на Европейската народна партия (Християндемократи)

Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
1

Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент

Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
3

Европейски консерватори и реформисти

Европейски консерватори и реформисти
4

Алианс на либералите и демократите за Европа

Алианс на либералите и демократите за Европа
3

Европейска обединена левица - Северна зелена левица

Европейска обединена левица - Северна зелена левица
1

Зелените l Европейски Свободен Алианс

Зелените l Европейски Свободен Алианс
1

Група „Европа на свободата и пряката демокрация“

Група „Европа на свободата и пряката демокрация“
0

Независими членове – Членове, непринадлежащи към никоя политическа група

Независими членове – Членове, непринадлежащи към никоя политическа група
0

Процент на жените 38 %

Процент на мъжете 62 %

Встъпителна сесия през 2014 г.