Дял на гласувалите избиратели 42.43%

Крайни резултати

Резултати по национални партии

Встъпителна сесия през 2014 г.

FN
percent 24.86%
seats 23
UMP
percent 20.81%
seats 20
PS - PRG
percent 13.98%
seats 13
Alternative (UDI+MoDem)
percent 9.94%
seats 7
Europe écologie
percent 8.95%
seats 6
FG (PCF+PG+Ens.+et al.)
percent 6.33%
seats 3
DLR
percent 3.82%
seats 0
Nouvelle Donne
percent 2.90%
seats 0
LO
percent 1.00%
seats 0
NPA
percent 0.30%
seats 0
UOM
percent 0.00%
seats 1
ALE-RPS
percent 0.00%
seats 0
Ind.
percent 0.00%
seats 1
Други партии
percent 7.11%
seats 0

Места по политически групи

Група на Европейската народна партия (Християндемократи)

Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
20

Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент

Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
13

Европейски консерватори и реформисти

Европейски консерватори и реформисти
0

Алианс на либералите и демократите за Европа

Алианс на либералите и демократите за Европа
7

Европейска обединена левица - Северна зелена левица

Европейска обединена левица - Северна зелена левица
4

Зелените l Европейски Свободен Алианс

Зелените l Европейски Свободен Алианс
6

Група „Европа на свободата и пряката демокрация“

Група „Европа на свободата и пряката демокрация“
1

Независими членове – Членове, непринадлежащи към никоя политическа група

Независими членове – Членове, непринадлежащи към никоя политическа група
23

Процент на жените 42 %

Процент на мъжете 58 %

Встъпителна сесия през 2014 г.