Дял на гласувалите избиратели 90.76%

Крайни резултати

Резултати по национални партии

Встъпителна сесия през 2009 г.

CSV
percent 31.33%
seats 3
LSAP
percent 19.42%
seats 1
DP
percent 18.71%
seats 1
déi gréng
percent 16.84%
seats 1
ADR
percent 7.37%
seats 0
déi Lénk
percent 3.41%
seats 0
KPL
percent 1.54%
seats 0
Ind.
percent 1.37%
seats 0
Други партии
percent 0.01%
seats 0

Места по политически групи

Група на Европейската народна партия (Християндемократи)

Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
3

Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент

Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
1

Алианс на либералите и демократите за Европа

Алианс на либералите и демократите за Европа
1

Зелените l Европейски Свободен Алианс

Зелените l Европейски Свободен Алианс
1

Европейски консерватори и реформисти

Европейски консерватори и реформисти
0

Европейска обединена левица - Северна зелена левица

Европейска обединена левица - Северна зелена левица
0

Група „Европа на свободата и демокрацията”

Група „Европа на свободата и демокрацията”
0

Независими членове – Членове, непринадлежащи към никоя политическа група

Независими членове – Членове, непринадлежащи към никоя политическа група
0

Процент на жените 17 %

Процент на мъжете 83 %

Встъпителна сесия през 2014 г.