Дял на гласувалите избиратели 37.32%

Крайни резултати

Резултати по национални партии

Встъпителна сесия през 2014 г.

D66
percent 15.48%
seats 4
CDA
percent 15.18%
seats 5
PVV
percent 13.32%
seats 4
VVD
percent 12.02%
seats 3
SP
percent 9.60%
seats 2
PvdA
percent 9.40%
seats 3
Coalition CU - SGP
percent 7.67%
seats 2
GroenLinks
percent 6.98%
seats 2
PvdD
percent 4.21%
seats 1
50Plus
percent 3.69%
seats 0
Други партии
percent 2.45%
seats 0

Места по политически групи

Група на Европейската народна партия (Християндемократи)

Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
5

Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент

Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
3

Европейски консерватори и реформисти

Европейски консерватори и реформисти
2

Алианс на либералите и демократите за Европа

Алианс на либералите и демократите за Европа
7

Европейска обединена левица - Северна зелена левица

Европейска обединена левица - Северна зелена левица
3

Зелените l Европейски Свободен Алианс

Зелените l Европейски Свободен Алианс
2

Група „Европа на свободата и пряката демокрация“

Група „Европа на свободата и пряката демокрация“
0

Независими членове – Членове, непринадлежащи към никоя политическа група

Независими членове – Членове, непринадлежащи към никоя политическа група
4

Процент на жените 42 %

Процент на мъжете 58 %

Встъпителна сесия през 2014 г.