Дял на гласувалите избиратели 42.61%

Крайни резултати

Встъпителна сесия през 2014 г. 01/07/2014 10:14 CEST

Група на Европейската народна партия (Християндемократи)

Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
29.43%|
221

Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент

Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
25.43%|
191

Европейски консерватори и реформисти

Европейски консерватори и реформисти
9.32%|
70

Алианс на либералите и демократите за Европа

Алианс на либералите и демократите за Европа
8.92%|
67

Европейска обединена левица - Северна зелена левица

Европейска обединена левица - Северна зелена левица
6.92%|
52

Зелените l Европейски Свободен Алианс

Зелените l Европейски Свободен Алианс
6.66%|
50

Група „Европа на свободата и пряката демокрация“

Група „Европа на свободата и пряката демокрация“
6.39%|
48

Независими членове – Членове, непринадлежащи към никоя политическа група

Независими членове – Членове, непринадлежащи към никоя политическа група
6.92%|
52

Процент на жените 37 %

Процент на мъжете 63 %

Встъпителна сесия през 2014 г.