Директен достъп до главния браузър (натиснете Enter) Достъп до съдържанието на страницата (натиснете Enter) Директен достъп до другите уеб страници (натиснете Enter)

Места според политическата група и държавата-членка

Излизащ парламент

06/05/2014 12:00 CEST

Място според политическата група и държавата-членка
Държава
ЕНП S&D ALDE Зелените lECA EKP GUE/NGL EFD NI Общо
Европейски съюз Европейски съюз 274 196 83 57 57 35 31 33 766
Белгия Белгия 5 5 5 4 1 1 1 22
България България 7 4 5 1 1 18
Чешка република Чешка република 2 7 9 4 22
Дания Дания 1 5 3 1 1 1 1 13
Германия Германия 42 23 12 14 8 99
Естония Естония 1 1 3 1 6
Ирландия Ирландия 4 2 4 1 1 12
Гърция Гърция 7 8 1 1 3 2 22
Испания Испания 25 23 2 2 1 1 54
Франция Франция 30 14 6 15 5 1 3 74
Хърватия Хърватия 5 5 1 1 12
Италия Италия 34 23 4 2 8 2 73
Кипър Кипър 2 2 2 6
Латвия Латвия 4 1 1 1 1 1 9
Литва Литва 4 3 2 1 2 12
Люксембург Люксембург 3 1 1 1 6
Унгария Унгария 14 4 1 3 22
Малта Малта 2 4 6
Нидерландия Нидерландия 5 3 6 3 1 2 1 5 26
Австрия Австрия 6 5 2 6 19
Полша Полша 28 7 12 4 51
Португалия Португалия 10 7 1 4 22
Румъния Румъния 14 11 5 3 33
Словения Словения 4 2 2 8
Словакия Словакия 6 5 1 1 13
Финландия Финландия 4 2 4 2 1 13
Швеция Швеция 5 6 4 4 1 20
Обединено кралство Обединено кралство 13 12 5 27 1 8 7 73

Всяка политическа група трябва да е съставена от 25 евродепутати от най-малко 7 държави-членки.

Раздел:
  • ЕНП - Лого на партията ЕНП: Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
  • S&D - Лого на партията S&D: Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
  • ALDE - Лого на партията ALDE: Алианс на либералите и демократите за Европа
  • Зелените lECA - Лого на партията Зелените lECA: Зелените l Европейски Свободен Алианс
  • EKP - Лого на партията EKP: Европейски консерватори и реформисти
  • GUE/NGL - Лого на партията GUE/NGL: Европейска обединена левица - Северна зелена левица
  • EFD - Лого на партията EFD: Група „Европа на свободата и демокрацията”
  • NI - Лого на партията NI: Независими членове – Членове, непринадлежащи към никоя политическа група