Директен достъп до главния браузър (натиснете Enter) Достъп до съдържанието на страницата (натиснете Enter) Директен достъп до другите уеб страници (натиснете Enter)

Места според политическата група и държавата-членка

Встъпителна сесия през 2014 г.

Място според политическата група и държавата-членка
Държава
ЕНП S&D EKP ALDE GUE/NGL Зелените lECA EFDD NI Общо
Европейски съюз Европейски съюз 221 191 70 67 52 50 48 52 751
Белгия Белгия 4 4 4 6 2 1 21
България България 7 4 2 4 17
Чешка република Чешка република 7 4 2 4 3 1 21
Дания Дания 1 3 4 3 1 1 13
Германия Германия 34 27 8 4 8 13 2 96
Естония Естония 1 1 3 1 6
Ирландия Ирландия 4 1 1 1 4 11
Гърция Гърция 5 4 1 6 5 21
Испания Испания 17 14 8 11 4 54
Франция Франция 20 13 7 4 6 1 23 74
Хърватия Хърватия 5 2 1 2 1 11
Италия Италия 17 31 3 17 5 73
Кипър Кипър 2 2 2 6
Латвия Латвия 4 1 1 1 1 8
Литва Литва 2 2 1 3 1 2 11
Люксембург Люксембург 3 1 1 1 6
Унгария Унгария 12 4 2 3 21
Малта Малта 3 3 6
Нидерландия Нидерландия 5 3 2 7 3 2 4 26
Австрия Австрия 5 5 1 3 4 18
Полша Полша 23 5 19 4 51
Португалия Португалия 7 8 2 4 21
Румъния Румъния 15 16 1 32
Словения Словения 5 1 1 1 8
Словакия Словакия 6 4 2 1 13
Финландия Финландия 3 2 2 4 1 1 13
Швеция Швеция 4 6 3 1 4 2 20
Обединено кралство Обединено кралство 20 20 1 1 6 24 1 73

Всяка политическа група трябва да е съставена от 25 евродепутати от най-малко 7 държави-членки.

Раздел:
  • ЕНП - Лого на партията ЕНП: Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
  • S&D - Лого на партията S&D: Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
  • EKP - Лого на партията EKP: Европейски консерватори и реформисти
  • ALDE - Лого на партията ALDE: Алианс на либералите и демократите за Европа
  • GUE/NGL - Лого на партията GUE/NGL: Европейска обединена левица - Северна зелена левица
  • Зелените lECA - Лого на партията Зелените lECA: Зелените l Европейски Свободен Алианс
  • EFDD - Лого на партията EFDD: Група „Европа на свободата и пряката демокрация“
  • NI - Лого на партията NI: Независими членове – Членове, непринадлежащи към никоя политическа група