Ποσοστό συμμετοχής 40.63%

Τελικά αποτελέσματα

Αποτελέσματα ανά εθνικό κόμμα

Εναρκτήρια σύνοδος 2009

UMP
percent 27.8%
seats 29
PS
percent 16.48%
seats 14
Europe écologie
percent 16.28%
seats 14
MoDem
percent 8.4%
seats 6
FN
percent 6.3%
seats 3
FG
percent 6%
seats 4
NPA
percent 4.9%
seats 0
Libertas (MPF-CPNT)
percent 4.6%
seats 1
AEI
percent 3.63%
seats 0
DLR
percent 1.77%
seats 0
LO
percent 1.2%
seats 0
AOM
percent 0.42%
seats 1
PDF
percent 0.14%
seats 0
Europe de la Vie
percent 0%
seats 0
Λοιπά κόμματα
percent 2.08%
seats 0

Έδρες ανά πολιτική ομάδα

Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)

Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
29

Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
14

Συμμαχία Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη

Συμμαχία Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη
6

Πράσινοι / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία

Πράσινοι / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία
14

Ευρωπαίοι Συντηρητικοί και Μεταρρυθμιστές

Ευρωπαίοι Συντηρητικοί και Μεταρρυθμιστές
0

Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά/ Βόρεια Πράσινη Αριστερά

Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά/ Βόρεια Πράσινη Αριστερά
5

Ευρώπη ελευθερίας και δημοκρατίας

Ευρώπη ελευθερίας και δημοκρατίας
1

Μη εγγεγραμμένοι – Βουλευτές που δεν συγγενεύουν με καμία πολιτική ομάδα

Μη εγγεγραμμένοι – Βουλευτές που δεν συγγενεύουν με καμία πολιτική ομάδα
3

Ποσοστό γυναικών 44 %

Ποσοστό ανδρών 56 %

Εναρκτήρια σύνοδος 2014