Ποσοστό συμμετοχής 36.75%

Τελικά αποτελέσματα

Αποτελέσματα ανά εθνικό κόμμα

Εναρκτήρια σύνοδος 2009

CDA
percent 20.05%
seats 5
PVV
percent 16.97%
seats 4
PvdA
percent 12.05%
seats 3
VVD
percent 11.39%
seats 3
D66
percent 11.32%
seats 3
GroenLinks
percent 8.87%
seats 3
SP
percent 7.1%
seats 2
ChristenUnie-SGP
percent 6.82%
seats 2
percent
seats 1
percent
seats 1
PvdD
percent 3.46%
seats 0
Newropeans
percent 0.44%
seats 0
Libertas
percent 0.32%
seats 0
Λοιπά κόμματα
percent 1.21%
seats 0

Έδρες ανά πολιτική ομάδα

Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)

Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
5

Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
3

Συμμαχία Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη

Συμμαχία Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη
6

Πράσινοι / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία

Πράσινοι / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία
3

Ευρωπαίοι Συντηρητικοί και Μεταρρυθμιστές

Ευρωπαίοι Συντηρητικοί και Μεταρρυθμιστές
1

Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά/ Βόρεια Πράσινη Αριστερά

Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά/ Βόρεια Πράσινη Αριστερά
2

Ευρώπη ελευθερίας και δημοκρατίας

Ευρώπη ελευθερίας και δημοκρατίας
1

Μη εγγεγραμμένοι – Βουλευτές που δεν συγγενεύουν με καμία πολιτική ομάδα

Μη εγγεγραμμένοι – Βουλευτές που δεν συγγενεύουν με καμία πολιτική ομάδα
4

Ποσοστό γυναικών 48 %

Ποσοστό ανδρών 52 %

Εναρκτήρια σύνοδος 2014