Ποσοστό συμμετοχής 34.7%

Τελικά αποτελέσματα

Ηνωμένο Βασίλειο

Αποτελέσματα ανά εθνικό κόμμα

Εναρκτήρια σύνοδος 2009

Cons.
percent 27%
seats 25
UKIP
percent 16.09%
seats 13
Lab.
percent 15.31%
seats 13
LD
percent 13.36%
seats 11
Greens
percent 8.38%
seats 2
BNP
percent 6.04%
seats 2
SNP
percent 2.05%
seats 2
EngDem
percent 1.75%
seats 0
NO2EU
percent 0.97%
seats 0
Plaid
percent 0.78%
seats 1
SF
percent 0.65%
seats 1
Libertas.eu
percent 0.49%
seats 0
UKFP
percent 0.49%
seats 0
DUP
percent 0.46%
seats 1
UUP
percent 0.43%
seats 1
SDLP
percent 0.41%
seats 0
TUV
percent 0.34%
seats 0
MK
percent 0.1%
seats 0
PP
percent 0.1%
seats 0
SSP
percent 0.1%
seats 0
Greens (NI)
percent 0.08%
seats 0
SGP
percent 0%
seats 0
Λοιπά κόμματα GB
percent 4.48%
seats 0
Λοιπά κόμματα NI
percent 0.14%
seats 0

Έδρες ανά πολιτική ομάδα

Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)

Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
0

Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
13

Συμμαχία Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη

Συμμαχία Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη
11

Πράσινοι / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία

Πράσινοι / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία
5

Ευρωπαίοι Συντηρητικοί και Μεταρρυθμιστές

Ευρωπαίοι Συντηρητικοί και Μεταρρυθμιστές
26

Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά/ Βόρεια Πράσινη Αριστερά

Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά/ Βόρεια Πράσινη Αριστερά
1

Ευρώπη ελευθερίας και δημοκρατίας

Ευρώπη ελευθερίας και δημοκρατίας
13

Μη εγγεγραμμένοι – Βουλευτές που δεν συγγενεύουν με καμία πολιτική ομάδα

Μη εγγεγραμμένοι – Βουλευτές που δεν συγγενεύουν με καμία πολιτική ομάδα
3

Βόρεια Ιρλανδία

Αποτελέσματα ανά εθνικό κόμμα

Εναρκτήρια σύνοδος 2009

SF
percent 26.04%
seats 1
DUP
percent 18.23%
seats 1
UUP
percent 17.11%
seats 1
SDLP
percent 16.2%
seats 0
TUV
percent 13.66%
seats 0
Greens (NI)
percent 3.25%
seats 0
Λοιπά κόμματα NI
percent 5.51%
seats 0

Έδρες ανά πολιτική ομάδα

Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)

Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
0

Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
0

Συμμαχία Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη

Συμμαχία Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη
0

Πράσινοι / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία

Πράσινοι / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία
0

Ευρωπαίοι Συντηρητικοί και Μεταρρυθμιστές

Ευρωπαίοι Συντηρητικοί και Μεταρρυθμιστές
1

Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά/ Βόρεια Πράσινη Αριστερά

Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά/ Βόρεια Πράσινη Αριστερά
1

Ευρώπη ελευθερίας και δημοκρατίας

Ευρώπη ελευθερίας και δημοκρατίας
0

Μη εγγεγραμμένοι – Βουλευτές που δεν συγγενεύουν με καμία πολιτική ομάδα

Μη εγγεγραμμένοι – Βουλευτές που δεν συγγενεύουν με καμία πολιτική ομάδα
1

μεγάλη Βρετανία

Αποτελέσματα ανά εθνικό κόμμα

Εναρκτήρια σύνοδος 2009

Cons.
percent 27.7%
seats 25
UKIP
percent 16.5%
seats 13
Lab.
percent 15.7%
seats 13
LD
percent 13.7%
seats 11
Greens
percent 8.6%
seats 2
BNP
percent 6.2%
seats 2
SNP
percent 2.1%
seats 2
EngDem
percent 1.8%
seats 0
NO2EU
percent 1%
seats 0
Plaid
percent 0.8%
seats 1
Libertas.eu
percent 0.5%
seats 0
UKFP
percent 0.5%
seats 0
MK
percent 0.1%
seats 0
PP
percent 0.1%
seats 0
SSP
percent 0.1%
seats 0
SGP
percent 0%
seats 0
Λοιπά κόμματα GB
percent 4.6%
seats 0

Έδρες ανά πολιτική ομάδα

Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)

Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
0

Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
13

Συμμαχία Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη

Συμμαχία Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη
11

Πράσινοι / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία

Πράσινοι / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία
5

Ευρωπαίοι Συντηρητικοί και Μεταρρυθμιστές

Ευρωπαίοι Συντηρητικοί και Μεταρρυθμιστές
25

Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά/ Βόρεια Πράσινη Αριστερά

Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά/ Βόρεια Πράσινη Αριστερά
0

Ευρώπη ελευθερίας και δημοκρατίας

Ευρώπη ελευθερίας και δημοκρατίας
13

Μη εγγεγραμμένοι – Βουλευτές που δεν συγγενεύουν με καμία πολιτική ομάδα

Μη εγγεγραμμένοι – Βουλευτές που δεν συγγενεύουν με καμία πολιτική ομάδα
2

Ποσοστό γυναικών 33 %

Ποσοστό ανδρών 67 %

Εναρκτήρια σύνοδος 2014