Άμεση πρόσβαση στο κύριο πρόγραμμα περιήγησης (πατήστε Enter) Πρόσβαση στο περιεχόμενο της σελίδας (πατήστε Enter) Άμεση πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες (πατήστε Enter)

Έδρες ανά πολιτική ομάδα και κράτος μέλος

Εναρκτήρια σύνοδος 2014

Έδρα ανά πολιτική ομάδα και κράτος μέλος
Χώρα
ΕΛΚ S&D ΕΣΜ ALDE GUE/NGL Πράσινοι / ΕΕΣ EFDD NI Σύνολο
Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή Ένωση 221 191 70 67 52 50 48 52 751
Βέλγιο Βέλγιο 4 4 4 6 2 1 21
Βουλγαρία Βουλγαρία 7 4 2 4 17
Τσεχική Δημοκρατία Τσεχική Δημοκρατία 7 4 2 4 3 1 21
Δανία Δανία 1 3 4 3 1 1 13
Γερμανία Γερμανία 34 27 8 4 8 13 2 96
Εσθονία Εσθονία 1 1 3 1 6
Ιρλανδία Ιρλανδία 4 1 1 1 4 11
Ελλάδα Ελλάδα 5 4 1 6 5 21
Ισπανία Ισπανία 17 14 8 11 4 54
Γαλλία Γαλλία 20 13 7 4 6 1 23 74
Κροατία Κροατία 5 2 1 2 1 11
Ιταλία Ιταλία 17 31 3 17 5 73
Κύπρος Κύπρος 2 2 2 6
Λεττονία Λεττονία 4 1 1 1 1 8
Λιθουανία Λιθουανία 2 2 1 3 1 2 11
Λουξεμβούργο Λουξεμβούργο 3 1 1 1 6
Ουγγαρία Ουγγαρία 12 4 2 3 21
Μάλτα Μάλτα 3 3 6
Κάτω Χώρες Κάτω Χώρες 5 3 2 7 3 2 4 26
Αυστρία Αυστρία 5 5 1 3 4 18
Πολωνία Πολωνία 23 5 19 4 51
Πορτογαλία Πορτογαλία 7 8 2 4 21
Ρουμανία Ρουμανία 15 16 1 32
Σλοβενία Σλοβενία 5 1 1 1 8
Σλοβακία Σλοβακία 6 4 2 1 13
Φινλανδία Φινλανδία 3 2 2 4 1 1 13
Σουηδία Σουηδία 4 6 3 1 4 2 20
Ηνωμένο Βασίλειο Ηνωμένο Βασίλειο 20 20 1 1 6 24 1 73

Κάθε πολιτική ομάδα πρέπει να αποτελείται από 25 ευρωβουλευτές από τουλάχιστον 7 κράτη μέλη.

Καρτέλα:
  • ΕΛΚ - Λογότυπο κόμματος ΕΛΚ: Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
  • S&D - Λογότυπο κόμματος S&D: Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
  • ΕΣΜ - Λογότυπο κόμματος ΕΣΜ: Ευρωπαίοι Συντηρητικοί και Μεταρρυθμιστές
  • ALDE - Λογότυπο κόμματος ALDE: Συμμαχία Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη
  • GUE/NGL - Λογότυπο κόμματος GUE/NGL: Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά/ Βόρεια Πράσινη Αριστερά
  • Πράσινοι / ΕΕΣ - Λογότυπο κόμματος Πράσινοι / ΕΕΣ: Πράσινοι / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία
  • EFDD - Λογότυπο κόμματος EFDD: Ομάδα Ευρώπη της Ελευθερίας και της Άμεσης Δημοκρα
  • NI - Λογότυπο κόμματος NI: Μη εγγεγραμμένοι – Βουλευτές που δεν συγγενεύουν με καμία πολιτική ομάδα