Ενεργοποιήστε τη λειτουργία JavaScript για την εμφάνιση αυτής της σελίδας

Εναρκτήρια σύνοδος 2014 01/07/2014 10:14 CEST


ΕΛΚ
221
S&D
191
ΕΣΜ
70
ALDE
67
GUE/NGL
52
Πράσινοι / ΕΕΣ
50
EFDD
48
NI
52